המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

השתלמות בדיני מכרזים

ההשתלמות מתמקדת בהתפתחויות שחלו בפסיקת בתי המשפט בשנים האחרונות, וכוללת הכשרה עדכנית ומעמיקה לעוסקים בתחום הרכש והמכרזים. ההשתלמות גם תואמת את חובת ההכשרה המקצועית הקבועה בתקנות חובת המכרזים (תקנה 42ב’). 

ההשתלמות מיועדת לכל הגורמים בארגון שיש להם נגיעה להליך הרכש – מנהלי רכש, יועצים משפטיים, חשבים ועוד.

למסיימי ההשתלמות תוענק תעודה של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

ההשתלמות תועבר ע"י פרופ' מיכל טמיר, מומחית למשפט ציבורי ובכלל זה למשפט מינהלי. משמשת כפרופסור חברה במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, מרצה מן החוץ באוניברסיטת בר-אילן ובמקומות נוספים. נשיאת האגודה הישראלית למשפט וחברה. מזה כ18 שנים היא מרצה לדיני מכרזים בבתי הספר השונים למשפטים וכן בהשתלמויות של לשכת עורכי הדין והשתלמויות מכרזים של עובדי משרדי ממשלה. עוסקת אף בתחומי האכיפה והביקורת ומחברת הספרים "אכיפה סלקטיבית" ו"מבט ביקורתי על ביקורת המדינה". 

 

 

 המועד הקרוב: 20.02.2018 

היקף ההשתלמות
18 שעות, המחולקות לשלושה ימים.

עלות: 1,800 ₪

 

לפרטים נוספים והזמנות לארגונים 

אילה לין
מנהלת פיתוח עסקי

טל': 03-6000800 שלוחה 201  נייד: 053-7220255 
פקס: 03-6000883           מייל: ayala@clb.ac.il

 


 

 

לימודי חוץ