המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

לימודי חשבונאות

חשבונאות פיננסית עוסקת ברישום ובניתוח אירועים כלכליים. התחום כולל סיכומים ותוצאות, כמו גם דיווח המשמעות שלהם לבעלי העניין. החשבונאות היא מקצוע אקדמי השייך למדעי החברה.

>> סטודנטים של חשבונאות, שיסיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון בחשבונאות, יוכלו ללמוד שנה ד' (שנת השלמה) באוניברסיטה העברית, החל משנת הלימודים תשע"ב.

זכאים למלגות והנחות
מועמדים בעלי פסיכומטרי גבוה.
מועמדים בעלי ממוצע בגרות משוקלל מעל 100 יהיו זכאים ל1500 ש"ח הנחה.
כל מי שירשם עד ה-29 לפברואר 2012 יהיה זכאי להנחה בשכר הלימוד

פעילויות במסגרת תחום חשבונאות

הצורך בפעילות חשבונאית קיים בכל עסק ובכל מוסד בו יש תנועה כספית. החשבונאות משקפת את כל ההיבטים הכלכליים ותזרים המזומנים שבוצעו בעסק על ידי כלל העובדים: החל ממנהלים וכלה במחסנאים או קופאים.
החשבונאות עוסקת בפעולות כלכליות שוטפות כגון קנייה ומכירה, תמחור ותקצוב, הכנסות והוצאות. הפעולות הללו נמדדות לפי ערכים כספיים הבאים לידי ביטוי בדו"חות מסודרים המכילים מאזן, דו"ח שינויים בהון עצמי, דו"ח רווח והפסד ודו"ח על מצב תזרימי המזומנים.
תחום מרכזי נוסף בו עוסקת החשבונאות הוא ביצוע תחזיות והערכות בהתבסס על המצב הקיים, על ניתוח מידע כלכלי, על ניתוח מצב השוק ועל תכנון פיננסי.
הנהלת חשבונות הוא תחום בעל אחריות רבה וכולל הוצאה לפועל של כל הפעולות הקשורות לחשבונות: הכנת משכורות, הנפקת חשבוניות, גביית חובות, תשלום לספקים, רישום מלאי ועוד. הרישומים הללו נערכים על פי כללים ברורים אותם לומדים במסגרת לימודי חשבונאות.

עקרונות ומוסכמות בתחום החשבונאות

הנחות יסוד:

עקרונות:

לימודי חשבונאות – מסלול ההכשרה

חוק רואי החשבון התשט"ו-1955 מחייב עמידה בשני תנאים מרכזיים בטרם ניתן לקבל תעודה של רואה חשבון:

  1.  הצלחה במבחני מועצת רואי החשבון.
  2. התמחות במשרד רואי חשבון במשך שנתיים.

סיום לימודי תואר בחשבונאות, כולל שנת השלמה, מזכה את הסטודנט בפטור מ-13 מתוך 15 בחינות של מועצת רואי החשבון.
לאחר סיום התואר בהצלחה, יכולים הבוגרים להתחיל בהתמחות במשרד רואי חשבון מוכר. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מכין את בוגריו היטב לבחינות המועצה, באמצעות קיומה של שנת השלמה (שנה רביעית בתואר), הכוללת קורסים מורחבים מעבר לתוכנית הלימודים הבסיסית.

אפשרויות תעסוקה

קיים ביקוש רב לרואי חשבון בשוק העבודה. אפשרויות התעסוקה הן רבות ומגוונות וכוללת תעסוקה כמבקרים, כמומחי מס ויועצים כלכליים, כעובדי רשות המיסים, כמנהלים במגזר הציבורי ועוד.

תואר בחשבונאות