המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

תוצאות תחרות הסמינריון המצטיין תשע"ז - יוני 2017

אנו שמחים לבשר על תוצאות התחרות לבחירת העבודות הסמינריוניות המצטיינות בפקולטה למשפטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים בשנת הלימודים תשע"ז. לוועדת הפרס הוגשו מספר רב של עבודות, ביניהן מספר לא מבוטל של עבודות שבהן הופגנה יכולת מחקרית גבוהה, כושר ניתוח וכתיבה רהוטה. הוועדה מבקשת להביע את הערכתה לתלמידים על המאמץ הניכר שהושקע בכתיבת העבודות. בהחלטתה התמקדה הוועדה בעבודות בעלות מאפיינים המבליטים אותן משאר העבודות ובאלו שעומדות באופן המובהק ביותר בסטנדרטים אקדמיים גבוהים.

הוועדה המליצה על שלוש עבודות מצטיינות לזכייה בפרס:

_____________________________________________________________

תוצאות תחרות הסמינריון המצטיין תשע"ו - מאי 2016

אנו שמחים לבשר על תוצאות התחרות לבחירת העבודות הסמינריוניות המצטיינות בפקולטה למשפטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים בשנת הלימודים תשע"ו. להלן החלטתם המנומקת של חבר השופטים בוועדת הפרס: ד"ר איתי ליפשיץ (יו"ר), ד"ר רונית דוניץ-קידר וד"ר יואב המר.

לוועדת הפרס הוגשו מספר רב של עבודות, ביניהן מספר לא מבוטל של עבודות שבהן הופגנה יכולת מחקרית גבוהה, כושר ניתוח וכתיבה רהוטה. הוועדה מבקשת להביע את הערכתה לכל התלמידים שנגשו לתחרות. בכל העבודות ניכר המאמץ הרב שהושקע בכתיבתן והרמה האקדמית הראויה. בהחלטתה התמקדה הוועדה בעבודות בעלות מאפיינים המבליטים אותן משאר העבודות ובאלו שעומדות באופן המובהק ביותר בסטנדרטים אקדמיים גבוהים.

הוועדה המליצה על שלוש עבודות מצטיינות לזכייה בפרס:

_____________________________________________________________

תוצאות תחרות הסמינריון המצטיין תשע"ה - מאי 2015

אנו שמחים לבשר על תוצאות התחרות לבחירת העבודות הסמינריוניות המצטיינות בפקולטה למשפטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים בשנת הלימודים תשע"ה. להלן החלטתם המנומקת של חבר השופטים בוועדת הפרס: ד"ר דב סולומון (יו"ר), ד"ר יואב המר וד"ר איתי ליפשיץ.

לוועדת הפרס הוגשו מספר רב של עבודות, ביניהן מספר לא מבוטל של עבודות שבהן הופגנה יכולת מחקרית גבוהה, כושר ניתוח וכתיבה רהוטה. הוועדה מבקשת להביע את הערכתה לתלמידים על המאמץ הניכר שהושקע בכתיבת העבודות. בהחלטתה התמקדה הוועדה בעבודות בעלות מאפיינים המבליטים אותן משאר העבודות ובאלו שעומדות באופן המובהק ביותר בסטנדרטים אקדמיים גבוהים.

הוועדה המליצה על שלוש עבודות מצטיינות לזכייה בפרס:

_____________________________________________________________

תוצאות תחרות הסמינריון המצטיין תשע"ד - מאי 2014

אנו שמחים לבשר על תוצאות התחרות לבחירת העבודות הסמינריוניות המצטיינות בפקולטה למשפטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים בשנת הלימודים תשע"ד.

הועדה, אשר כללה את ד"ר שלי קרייצר-לוי (יו"ר), ד"ר אייל כתבן וד"ר דב סולומון המליצה על שלוש עבודות מצטיינות לזכייה בפרס:

גב' טלי בן גיגי "ידועים בארון" בהנחיית פרופ' פנחס שיפמן. העבודה בוחנת באופן ביקורתי את יישומו המשפטי של המושג "ידועים בציבור" ואת ההגנה המשפטית שמושג זה מעניק לזוגות מאותו מין במגוון רחב של סוגיות משפטיות, ועושה כן בצורה מעמיקה, מעניינת ומעוררת מחשבה. העבודה כתובה היטב ומקדמת טיעון מקורי תוך ביצוע סינתזה של מקורות מגוונים.

מר ליעוז בלסיאנו "הסדר הרישום הכפול: אליה וקוץ בה", בהנחיית ד"ר דב סולומון. העבודה מנתחת באופן יסודי ומעמיק את הסדר הרישום הכפול למסחר של מניות. ליעוז מצביע היטב על הבעיות והקונפליקטים המרכזיים שמעורר הסדר זה ומתמודד באופן מרשים עם ההשלכות של הליכים משפטיים, מהעת האחרונה, בישראל ובארצות הברית על הסוגיה הנדונה. העבודה התפרסמה כמאמר בכתב העת תאגידים י(4) 1 (2013).

מר תמיר חודורוב "חוק הטיפול בחולי נפש בראי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו", בהנחיית פרופ' משה כהן-אליה. תמיר מתמודד באופן ביקורתי עם שאלת חוקתיותו של חוק הטיפול בחולי נפש תוך שהוא מפגין חשיבה אנליטית, סדורה ומקורית. הוא מנתח לעומק את הפגיעה בזכויות הנגזרות מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו על ידי האשפוז והטיפול בכפייה ובוחן חלופות פחות פוגעניות הנוהגות בשיטות משפט זרות.

למותר לציין כי היו עבודות נוספות שהוגשו לתחרות, שכותביהן הצטיינו ביכולת מחקרית, בכושר ניתוח ובכתיבה רהוטה. שלוש העבודות שנבחרו משקפות השקעה יוצאת דופן במיוחד הן במחקר והן בניתוח מקורי של הסוגיות המשפטיות.  

_____________________________________________________________

תוצאות תחרות הסמינריון המצטיין תשע"ג - מאי 2013

אנו שמחים לבשר על תוצאות התחרות לבחירת העבודות הסמינריוניות המצטיינות בפקולטה למשפטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים בשנת הלימודים תשע"ג.

הועדה, אשר כללה את ד"ר יואב המר, ד"ר דב סולומון ופרופ' רינת קיטאי סנג'רו, המליצה על שלוש עבודות מצטיינות לזכייה בפרס:

מר קובי בוברוב, "הבעיות והקונפליקטים המרכזיים המאפיינים את חברות דירוג האשראי", בהנחיית ד"ר דב סולומון.   קובי התמודד באופן מעמיק עם נושא מורכב שטרם זכה להסדרה משפטית הולמת. הכתיבה של קובי היא ביקורתית: הוא זיהה היטב את הכשלים בפעילותן של חברות הדירוג, ניתח את הגורמים להם, בחן הצעות שונות לפתרון ובקרן. הוא הפגין במחקרו שליטה מרשימה במקורות זרים והציג חשיבה אנליטית, סדורה ומקורית.

גב' ויויאן כץ, "ראיות מדעיות מול  " junk science", בהנחיית פרופ' בועז סנג'רו. ויויאן בחרה בנושא שהכתיבה עליו בעברית מועטה ביותר. ויויאן איתרה מקורות רבים במיוחד, הן מקורות משפטיים, בעיקר השוואתיים, והן מקורות מדעיים, שילבה ביניהם היטב וניתחה אותם באופן אינטליגנטי מאוד. ויויאן שילבה בעבודתה תובנות שונות שאותן רכשה ממקורות שונים עם תובנות מקוריות ומעניינות משלה.

מר יזהר רגב, "האם יש בישראל "שימוש הוגן במובנו האמריקאי? מפרשת גבע לחוק זכויות יוצרים תשס"ח – 2007 ומעבר לו" ", בהנחיית ד"ר קים טריגר בר-עם.  יזהר התמודד עם נושא שאין לגביו כתיבה ישירה. באמצעות מקורות ישראליים והשוואתיים רבים יזהר השווה בין המשפט האמריקני לבין המשפט הישראלי בנושא  שימוש הוגן ביצירה. יזהר התמודד בהרחבה גם עם המצב החוקי הרצוי בישראל והוסיף תובנות עצמאיות משלו באשר לאופן שבו החוק והפסיקה הישראליים צריכים לשאוב מהמשפט האמריקני. עבודתו של יזהר בנויה היטב וכתובה ברהיטות. יצוין כי העבודה נכתבה בשפה האנגלית.

למותר לציין כי היו עבודות נוספות שהוגשו לתחרות, שכותביהן הצטיינו ביכולת מחקרית, בכושר ניתוח ובכתיבה רהוטה. שלוש העבודות שנבחרו משקפות השקעה יוצאת דופן במיוחד הן במחקר והן בניתוח מקורי של הסוגיות המשפטיות.  

________________________

סמינריון מצטיין לדוגמא משנת תשע"ב:
עונש המוות ומקומו במשפט הישראלי
מגיש: שלומי חבה
לחצו כאן לקרוא את הסמינר

תוצאות תחרות הסמינריון המצטיין תשע"א
כל אחת מהעבודות הנבחרות מזכה את כותבה במלגת לימודים בסך 3,000 ש"ח.
לחצו כאן לתוצאות ולנימוקי השופטים.

פקולטה למשפטים