המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

שעות קבלה במזכירויות הסטודנטים

ימים א' – ה'   09:00 – 12:00
                    15:00 – 19:00

יום ו'             08:00 – 12:00
 

מדור שירות ומידע
ניתן לפנות דרך תחנת המידע והאפליקציה

משפטים שנה א' שלוחות 144, 141 פקס: 03-6000861
משפטים שנים ב' ו-ג'  שלוחה 134 פקס: 03-6000862
משפטים שנה ד' שלוחה 135 פקס: 03-6000864
מנהל עסקים וחשבונאות שלוחות 160, 161 פקס: 03-6000864

 

מדור שכר לימוד
שלוחות 223, 224, 225, 226   
פקס: 03-6000878     
pd@clb.ac.il

שעות קבלה במדור שכר לימוד:

ימים א' – ה'   08:30 – 18:00

יום ו'             08:30 – 12:30

שרותים לסטודנטים