המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

הלוואות והסדרי מימון

"הסדר מימון" לשכר הלימוד - קרן שכ"ל - תשע"ח
הסדרי המימון השונים מאפשרים קבלת הלוואה בנקאית של עד 20,000 ₪ לטובת תשלום שכר לימוד.

המרכז האקדמי למשפט ועסקים, רואה בעדיפות ראשונה את רווחתם של הסטודנטים, ואת 
הסיוע לסטודנטים הן ברמה האקדמית, הן ברמה הכלכלית, וכמובן בכל מישור אשר יכול 
לאפשר לכם הסטודנטים, מיקוד מקסימאלי בלימודים. 
כחלק ממגמה זו פתחנו בשנת תשע"ג את הסדרי המימון לשכר לימוד באמצעות קרן שכ"ל. 
לקראת שנת הלימודים תשע"ח, שכללנו והרחבנו את הסדרי המימון הקיימים, לפרטים נוספים ולפירוט ההסדרים השונים לחצו כאן.

 להגשת בקשה הירשמו באתר www.sachal.co.il/clb

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הלוואה ללימודים  מקרן מגבית – תשע"ח
THE MAGBIT FOUNDATION OF GREATER LOS ANGELES

המרכז האקדמי יצר קשר עם הקרן במטרה לסייע לסטודנטים הלומדים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים לקבל הלוואה עבור הלימודים בגובה של עד 2500$ לשנה. הסכום מתורגם לשקלים ביום מתן ההלוואה (ללא הצמדה וללא ריבית).
החזרת ההלוואה- שנה מתום הלימודים, עד 12 תשלומים.
עדיפות תינתן לסטודנטים בהתחשב בקריטריונים של שירות צבאי, רקע סוציו אקונומי, עולים חדשים, שנה אקדמית והצטיינות בלימודים.
ההלוואה מיועדת לתשלום שכר הלימוד בלבד.

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח הסתיימה.

שרותים לסטודנטים