המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

נוהל השאלה:

ספרים עם סרט לבן ניתנים להשאלה.

ספרים ניתנים להשאלה עד שבוע ימים בלבד.

השאלת ספר לתלמיד מותנית בהצגת כרטיס תלמיד תקף או תעודה מזהה

ספר מבוקש מושאל ליומיים , או על פי שיקול דעתן של הספרניות.

ספרים עם סרט אדום לא ניתנים להשאלה.

אוגדנים, אנציקלופדיות, מילונים, כתבי עת, סדרות ופסקי דין אינם ניתנים להשאלה.

ניתן לשאול עד 10 פריטים.

שואל אינו רשאי להעביר לאחר ספר מושאל, והוא יהיה אחראי לו כל עוד לא הוחזר לספריה

בוגר המרכז זכאי להמשיך ולהשתמש בשירותי הספרייה תמורת המחאת עירבון ע"ס 1000 ₪.

 

נוהל החזרת ספרים:

סטודנט חייב להחזיר ספר מושאל לאחר שבוע ימים.

ניתן לבקש הארכה במידה והספר אינו מוזמן.

מרצה שייצא לשנת שבתון או סטודנט שייצא לחופשה ארוכה, או סטודנט שמסיים את לימודיו במכללה יחזירו לספריה את כל הספרים הנמצאים ברשותם.

 

צוות הספרייה יהיה רשאי לפעול כלפי סטודנט שאיחר בהחזרת ספרים באחד מהאמצעים הבאים:

  1. הגבלת השאלה
  2. לחייב בקנס בהתאם לסוג הספר המושאל (הסכום המרבי הוא 10 ₪ ליום איחור)
  3. העמדה לדין משמעתי

הארכת מועד השאלת ספרים:

הארכת הספרים היא אוטומטית ומתבצעת על ידי מערכת חיצונית שלא ממוקמת במכללה.

ההארכה האוטומטית היא עד חודש ימים.  (אלא אם כן יש הזמנה לספר . ואז הסטודנט השואל מקבל מייל להחזיר את הספר) . לאחר חודש ימים של הארכות מתבקש הסטודנט  במייל להחזיר את הספר. במקרה זה הסטודנט רשאי לבקש הארכה להשאלה בטלפון או במייל (שאין הזמנה

הארכה תתאפשר בתנאי שהספר אינו מוזמן ע"י קורא אחר ובאישור הספרניות בלבד!

 

הזמנת ספרים:

לא ניתן להזמין ספר לתאריך מסוים. הזמנת ספרים מתבצעת אך ורק על פי תור.

הזמנת ספר תתבצע אך ורק אם כל העותקים הושאלו (לא ניתן להזמין ספר כל עוד קיימים עותקים על המדף).

על הסטודנט מוטלת האחריות לבדוק את מיקומו ברשימת הממתינים.

ספר מוזמן ישמר 48 שעות.

 

אובדן ספרים:

קורא שאיבד ספר חייב לרכוש ספר חדש במקומו.

 

כללי התנהגות בספרייה:

בספריה חובה לשמור על השקט!

חל איסור על שימוש בטלפונים ניידים בתחומי הספריה!

אין להכניס מזון ושתיה (מלבד מים)!

העישון אסור!

אין להכניס תיקים לספריה (כולל תיקי מחשב ניידים).

קורא המתבקש להזדהות ולמסור את פרטיו האישיים לעובד המרכז האקדמי –חייב לעשות כן.

סטודנט שהפר הוראות הספריה צפוי לעמוד בפני וועדת משמעת.

ספריה