המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

קישורים לאתרים משפטיים 

אתרים שימושיים
מדריך לאתרים משפטיים באינטרנט
מילון משפטי
המכון הישראלי לדמוקרטיה: נושא דת ומדינה
משרד המשפטים, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
ספריות אוניברסיטאיות
כ"ע "הפרקליט" כרכים אחרונים, טקסט מלא
GOOGLE SCHOLAR
מילונים ברשת
קישורים לאתרים בינלאומיים בנושא זכויות האדם
קישורים לאתרים ישראליים בנושא זכויות האדם

לקסיקון למונחים משפטיים
www.lectlaw.com/def.htm

 

מידע משפטי כללי – מדריכים
Internet law library
Legal Research
Alllaw
Findlaw for Legal Professionals
Law Library Association: law research
World Legal Information Institute
Foreign Law: Legal Research Resources on the Internet


מידע משפטי – ארה"ב
American Law Sources On Line
Pritchard Law Library- U.S.A
U.S. Code Search

מידע משפטי – קנדה
www.lawsource.com/also/canada.cgi?cfg
Department of Justice – Canada
Canadian Legal information

מידע משפטי אנגליה
Guide to Law Online: Great Brittan
Law Research – United Kingdom

מידע משפטי – אוסטרליה
www.austlii.edu.au

אתרים משפטיים נוספים
אוניברסיטת מיניסוטה – ספרייה לזכויות האדם
בית המשפט האירופאי לזכויות האדם
Court of Justice – Europe
Europa-The European Union On-Line
EUR-/Lex – European Union Law
אתר האו"ם

ספריה