המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

מאגרים לשימוש בספרייה 

 

>> עקרונות פעולה: שימוש הוגן בהוראה במוסדות להשכלה גבוהה
>> כלים שימושיים
>> ספרים חדשים במשפטים
>> ספרים חדשים במנהל עסקים


 

 

ספריה