המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

אתרים שימושיים במינהל עסקים

מילונים

מילון עברי אנגלי עברי משפטי

מילון למונחי שוק ההון

מעות - אגרון לכלכלה, המינהל והעסקים


משרדים ורשויות

הרשות לניירות ערך

משרד התקשורת

מבט כלכלי - בנק ישראל

משרד האוצר

הבורסה לניירות ערך

רשות ההגבלים העסקיים

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המכון הישראלי לייצוא

רשות החברות הממשלתיות

לשכת רואי החשבון בישראל

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

 


פרסומים

ירחון "הבורסה" 

סקירות שנתיות של הבורסה

פרסומים של בנק ישראל

דוחות כספיים - מערכת מגנ''א

הלמ''ס - מדדי מחירים

גמלנט - מערכת השוואת קופות גמל
 

מאגרי מידע

מאגר המידע של רשות ההגבלים העסקיים

מאגר מידע במינהל עסקים
מאגר מידע במינהל עסקים ובו מאמרים מתוך 900 כתבי עת. המאגר כולל מאמרים מחקריים איכותיים. ישנה גישה חופשית למאמר מלא. לצפייה במאגר לחץ כאן

סקירות, מאמרים ומחקרים המפורסמים ע"י מחלקת המחקר של הבורסה בנושאים כלכליים שונים

מאגר מידע במינהל עסקים הכולל אנציקלופדיות
מאגר המכיל יותר מ100 אנציקלופדיות, מילונים עם מגוון פירושים ממקורות מידע רבים. כולל מונחים במינהל עסקים. לצפייה באתר לחץ כאן

Accounting Research Network SSRN

SSRN Financial Economics Network

 

 

 

 

ספריה