המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

ד"ר טלי אמיר
טלי אמיר חוקרת ומרצה בתחומים משפט בינלאומי ודיני עבודה. היא מתמחה בנושא פליטות והגירת עבודה, ופרסומיה בארץ ובכתבי עת ובחו"ל עוסקים בהגירה בישראל ובעולם.
לעמוד המרצה >>
tallyk@gmail.com
 
ד"ר אורי בן אוליאל - ראש החטיבה למשפט מסחרי
ד"ר אורי בן-אוליאל הינו מרצה בתחומים הבאים: דיני חוזים, משפט וכלכלה, עסקאות מסחריות בינלאומיות והגנת הצרכן. בין פרסומיו מאמרים בנושאים הקשורים לדיני חוזים, הסכמי שיווק והפצה, משפט וכלכלה, וניתוח התנהגותי של המשפט.
לעמוד המרצה >>
urib@clb.ac.il
 
פרופ' יוסי דהאן - ראש החטיבה לזכויות האדם
פרופ' יוסי דהאן, הינו מרצה בכיר ומנהל אקדמי של חטיבת זכויות האדם, המרצה בתחומים הבאים: דיני עבודה, משפט וחברה, הזכות לחינוך ותיאוריות פוליטיות ותורות מוסר. פרסומיו עוסקים בתיאוריות של צדק חברתי, משפט עבודה בינלאומי, בזכות לחינוך ושוויון הזדמנויות בחינוך.
לעמוד המרצה >>
yossida@clb.ac.il
 
ד"ר רונית דוניץ-קידר
ד"ר רונית דוניץ-קידר היא ראש המכון לאחריות תאגידית בפקולטה למשפטים של המרכז האקדמי. ד"ר קידר חוקרת שאלות של אחריות בהקשרים פילוסופיים ופוליטיים-מדיניים, ומרצה לפילוסופיה של המשפט, לדיני חוזים, ולאחריות חברתית של תאגידים. עוד היא מלמדת עשיית עושר ולא במשפט, דיני הפרטה ופרשנות.
לעמוד המרצה >>
ronitkedar@gmail.com
 
ד"ר יואב המר
ד"ר יואב המר מתמחה ומרצה בתחומים של משפט ומדיניות בתחום התקשורת, חופש הביטוי, משפט וחברה, והפילוסופיה של המשפט.
לעמוד המרצה >>
yoav@clb.ac.il
 
ד"ר שחר ולר
ד"ר שחר ולר הוא מרצה בדיני החוזים. תחומי המחקר שלו הם דיני חוזים, דיני ביטוח, דיני הגנת הצרכן ותובענות ייצוגיות. ולר הוא מחברם של ספרי יסוד על פירושו של חוק חוזה הביטוח שנכתבו במסגרת הסדרה לפירוש חוקי החוזים מיסודו של פרופ' גד טדסקי.
לעמוד המרצה >>
shahar@clb.ac.il
 
ד"ר אבישלום וסטרייך
ד"ר אבישלום וסטרייך הוא מרצה בכיר במשפט עברי, בדיני משפחה ובפילוסופיה של המשפט. מחקריו מתמקדים בדיני הנזיקין במשפט העברי ובדיני המשפחה: בפן ההלכתי, בפן האזרחי ובניתוח ביקורתי של המפגש ביניהם. ד"ר וסטרייך עמית מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים, ובעבר היה חוקר אורח בביה"ס למשפטים באוניברסיטת הרווארד (2017) ובאוניברסיטת ברנדייס (2016) בבוסטון.
לעמוד המרצה >>
avishalomw@clb.ac.il
 
פרופ' משה כהן-אליה - נשיא המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
פרופסור כהן-אליה מכהן כנשיא המרכז האקדמי למשפט ולעסקים. לפני כן שימש כדיקן הפקולטה למשפטים וכמרצה למשפט חוקתי. תחומי המחקר שלו הם תיאוריה חוקתית, עילת המידתיות, וזכויות האדם. כהן אליה הוא העורך המייסד של כתב העת Law and Ethics of Human Rights ושימש כעמית פקולטטי במרכז לאתיקה באוניברסיטת הרווארד.
לעמוד המרצה >>
mcohen@clb.ac.il
 
ד"ר אייל כתבן
ד"ר אייל כתבן מתמחה בהיסטוריה של המשפט הישראלי ובהיסטוריה של הרפואה בארץ-ישראל; בביואתיקה, רפואה ומשפט; באתיקה מקצועית ובפרופסיה המשפטית. כתב שתי עבודות לתואר דוקטור, האחת בתחום הביואתיקה והשניה בתחום ההיסטוריה של הרפואה.
לעמוד המרצה >>
katvan@biu.013.net.il
 
ד"ר איתי ליפשיץ
ד"ר איתי ליפשיץ חוקר ומרצה במשפט עברי ובדיון אזרחי. מחקריו עסקו בפשרה במשפט העברי ובהיבטים שונים של ההליך השיפוטי במשפט העברי.
לעמוד המרצה >>
Itay@clb.ac.il
 
פרופ' פבלו לרנר
פרופ' פבלו לרנר מרצה במרכז האקדמי בקורס המשלב שיטות משפט ויסודות המשפט הישראלי, דיני הוצאה לפועל, ופשיטת רגל. מחקריו מתמקדים בקודיפיקציה הישראלית ובשאלות של הרמוניזציה משפטית; בסוגיית הנכסים הפטורים מעיקול,  ובמעמדם המשפטי של בעלי חיים.
לעמוד המרצה >>
pablorl@clb.ac.il 
 
ד"ר דב סולומון
ד"ר דב סולומון חוקר ומרצה בתחומים של דיני תאגידים וניירות ערך, איגוח, משפט מסחרי ודיני שעבודים. הוא שימש חוקר אורח בתכנית לממשל תאגידי באוניברסיטת הרווארד ובבית הספר למשפטים של אוניברסיטת מישיגן. מחקריו מתמקדים במימון חברות, זכויות הצבעה של בעלי מניות ומבנה התמריצים בעסקות איגוח ושעבוד.
לעמוד המרצה >>
solomon@clb.ac.il
פרופ' בועז סנג'רו
פרופ' בועז סנג'רו הוא פרופסור מן המניין ומייסד החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה במרכז האקדמי. הוא מומחה למשפט פלילי ולדיני ראיות, ופרסם חמישה ספרים בישראל ובאנגליה; מעל חמישים מאמרים בכתבי-עת משפטיים בישראל ובארצות-הברית; וכמאתיים רשימות קצרות וראיונות בעיתונות הכללית. ספריו האחרונים הם "הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם: גורמים ופתרונות" (2014);
(SAFETY FROM FALSE CONVICTIONS (2016
לעמוד המרצה >>    
sangero@clb.ac.il

פרופ' עידו פורת

פרופ' עידו פורת הוא מרצה למשפט חוקתי. תחומי המחקר העיקריים שלו הם תיאוריה של המשפט החוקתי, משפט חוקתי השוואתי, ופילוסופיה של המשפט. שימש מספר פעמים מרצה אורח באוניברסיטת San Diego. מלמד גם אתיקה מקצועית, ומשפט בראי הספרות והקולנוע.
לעמוד המרצה >>
poratiddo@gmail.com
 

פרופ' רינת קיטאי סנג'רו
פרופ' רינת קיטאי סנג'רו חוקרת ומרצה בתחומים הבאים: סדר דין פלילי; הפילוסופיה של המשפט הפלילי; Law in literature.
לעמוד המרצה >>
rinat@clb.ac.il

 

ד"ר שלי קרייצר לוי
ד"ר שלי קרייצר-לוי מרצה וחוקרת בתחומי הירושה, הקניין המשפחתי והקניין. היא מפרסמת בארץ ובחו"ל בתחומי הממשק בין הקניין למשפחה.
לעמוד המרצה >>
shellykr@clb.ac.il
 
פרופ' יעד רותם - דיקן הפקולטה למשפטים
פרופ' יעד רותם הוא דיקן הפקולטה למשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ומלמד דיני תאגידים, משפט בינלאומי פרטי, ומשפט וכלכלה. מחקריו בנושאים אלו פורסמו בישראל ובחו"ל.

לעמוד המרצה >>
rotem@clb.ac.il
 

פרופ' גילה שטופלר
פרופ' גילה שטופלר היא מרצה למשפט חוקתי ולזכויות אדם. תחומי המחקר המרכזיים שלה הם משפט חוקתי, משפט חוקתי השוואתי, יחסי דת ומדינה, רב תרבותיות וזכויות נשים. היא העורכת הראשית של כתב העת Law and Ethics of Human Rights ושימשה כעמיתה פקולטטית במרכז תקווה לחקר הציוויליזציה היהודית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת NYU.
לעמוד המרצה >>
gstopler@clb.ac.il
 
ד"ר בועז שנור
ד"ר בועז שנור מרצה בדיני נזיקין ובדיני הסביבה. הוא מתמחה בנושא עמימות סיבתית, לשון הרע ובניתוח ביהביוריסטי של המשפט. ד"ר שנור פרסם שני ספרים: "דיני לשון הרע – המצוי והרצוי" (ביחד עם מרדכי קרמניצר וחאליד גנאים) ו"תביעות סביבתיות" וכן מספר מאמרים שפורסמו בארץ ובעולם.
לעמוד המרצה >>
shnoor@clb.ac.il
 

פקולטה למשפטים