המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

שנתון תשע"ח - תואר במשפטים

>> חיפוש קורס בשנתון תשע"ח

>> שנתון תשע"ח המלא

לנוחיותכם מפורטים בזאת קבצי השנתון לסטודנט לשנת הלימודים תשע"ח:

  חלק א'
  תואר ראשון במשפטים: 
תוכנית לימודים - קורסי החובה
חטיבות
קורסי בחירה משפטיים
סמינריונים
  תואר שני במשפטים: 
תואר שני במשפט מסחרי גלובלי
תואר שני בלימודי משפט:
התמחות במשפט פלילי I התמחות במשפט מסחרי עסקי I התמחות במשפט וחברה
תואר שני במשפטים
   
  חלק ב'
תקנון הלימודים
תקנון פקולטאי
נוהל תיקנון
תקנון הקליניקות
תקנון הספריה
תקנון שכר לימוד ותשלומים
תקנון משמעת
תקנון למניעת הטרדה מינית
כללים להתאמות לסטודנטיות בהיריון ובשמירת הריון, ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת
נוהל שירותים מיוחדים לסטודנטים המשרתים במילואים
חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז – 2007

פקולטה למשפטים