המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

מכינה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים

החל משנה"ל תשס"ג מציע המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת-גן, תוכנית מיוחדת של לימודי הכנה ללימודים אקדמאיים ("מכינה") זאת ע"פ החלטתה של המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה מיום 2.1.2001.

המכינה מוכרת אך ורק ב"מרכז האקדמי למשפט ולעסקים".
המכינה מיועדת למועמדים מגיל 30 ומעלה, שאינם בעלי תעודת בגרות.

למודי המכינה יתקיימו במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברח' בן גוריון 26 ר"ג, בשעות הערב, החל מארבע. פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע (תלוי במועד).

הלימודים במכינה יהיו בהיקף של 12 ש"ס, ע"פ הנחיותה של המועצה להשכלה גבוהה המקצועות הנלמדים יהיו:

המקצוע:
אנגלית
אוריינות אקדמית
משטר מדינת ישראל

אשנב למתמטיקה
מחשבת ישראל
היקף (בש"ס):
4
2
2
2
2

 

הצלחה בלימודי המכינה (ממוצע ציונים 80 ומעלה) הינה תנאי הכרחי לקבלה ללימודי משפטים במכללה.
תאריך פתיחת ההרשמה יקבע בהתאם לשיקולי המרכז האקדמי.
על כל תלמיד לוודא כי הינו עומד בתנאים המקדימים וכן להיות מודע לתנאים הנדרשים לצורך קבלה ללימודי המשפטים.

נזכיר שוב כי בנוסף קיימת מכסה מרבית של תלמידי מכינה שניתן לקלוט בכל שנה ולכן הסטודנטים שיתקבלו חייבים לסיים למודיהם בציון ממוצע של 80 לפחות !
בתום המכינה יתקבלו הסטודנטים בעלי ההשגים הגבוהים ביותר מבין אלו שיעמדו בקריטריונים.


לשם קבלת פרטים מלאים וטפסי הרשמה יש לפנות למכללה: 6188*

יעוץ ורישום