המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

פרויקט מלגות חטיבת זכויות האדם
פרויקט מלגות החטיבה לזכויות האדם מקיימת זו השנה הרביעית פרויקט מלגות ייחודי, במסגרתו עשרה אנשים, שמעוניינים להתחיל בלימודי משפטים בשנת הלימודים התשע"ה, ויכולים להצביע על עשייה בתחום זכויות האדם, יקבלו מלגה בסך עד 10,000 ₪.

פרטים על החטיבה לזכויות האדם ועל פרויקט המלגות, וכן את טופס הגשת הבקשה למלגה, תמצאו בחוברת המידע.

לפרטים נוספים: 6188*

 

פקולטה למשפטים