המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

הקליניקה לאחריות תאגידית 
בהנחיית ד"ר עופר סיטבון

בעידן הגלובליזציה וההפרטה, גוברת עוצמתם הכלכלית והפוליטית של התאגידים העסקיים הגדולים, וכתוצאה מכך גוברות הציפיות החברתיות מהם. הולכת ומתפשטת התפיסה שלפיה תאגידים נדרשים לשמור לא רק על האינטרסים של בעלי המניות(shareholders)  אלא גם על אלה של מחזיקי העניין (stakeholders) של התאגיד – העובדים, הספקים, הצרכנים, הקהילה וגם הסביבה. יותר ויותר תאגידים מבינים זאת, אף כי פעילותם של לא מעט מהם נותרת עדיין כמעין עלה תאנה (greenwash - חשבו, למשל, על אוטובוסים מזהמים הנצבעים בצבע ירוק). כך או כך, המאבק על עיצוב היקפה של האחריות התאגידית עתיד להיות אחד הנושאים החשובים ביותר במאה ה-21. 

על רקע זה הוקמה בשנת 2008 הקליניקה לאחריות תאגידית. קליניקה זו, היחידה מסוגה בישראל, מבקשת לעקוב באופן ביקורתי וחסר פניות אחר מכלול יחסי הגומלין בין התאגידים לבין החברה בישראל, ובכלל זה אחר העשייה התאגידית בתחומי האחריות החברתית והסביבתית, וזאת באמצעות ניסוח הצעות חוק, פרסום דוחות ציבוריים ועריכת כנסים. הקליניקה עסקה עד כה בהיבטים מגוונים ביותר של האחריות התאגידית, במובנה הרחב, ובהם שאלת הקשר בין אחריות חברתית לבין שימוש בתכנוני מס אגרסיביים על-ידי תאגידים; האחריות החברתית והסביבתית של תעשיית המזון בישראל; עסקים חברתיים בישראל; קידום נושא ההשקעה האחראית (responsible investment), המביאה בחשבון שיקולים של אחריות תאגידית בעת ההחלטה באיזה חברה להשקיע; הזכות למידע מתאגידים; ועוד.

כאן ניתן לראות סרטון בנושא צדק במיסוי שהתסריט שלו נכתב על-ידי הסטודנטים בקליניקה בשנת הלימודים תשע"ה.

 
 

 


 

 

 

המכון לאחריות תאגידית