המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

סגל מרצים חיצוניים

עו"ד מיכל אהרוני לשליחת מייל
ליעד אורתר לשליחת מייל
עו"ד נעמי אלימלך שמרה לשליחת מייל
עו"ד דוד אשד לשליחת מייל
עו"ד דובב אפל  לשליחת מייל
עו"ד מוטי בניאן  לשליחת מייל
גב'  גלית בנצור לשליחת מייל 
פרופ' קורי ברטשניידר  לשליחת מייל
פרופ' ליסה ברנשטיין לשליחת מייל  
ד"ר רותם גלעדי  לשליחת מייל
ד"ר חאלד גנאים לשליחת מייל  
גב' רינת גרשפלד לשליחת מייל
עו"ד נטע דגן  לשליחת מייל
ד"ר רועית דהן לשליחת מייל
ד"ר ליאור דוידאי   לשליחת מייל
פרופ' יואב דותן לשליחת מייל 
ד"ר ינון היימן לשליחת מייל  
ד"ר אסף הרדוף לשליחת מייל 
ד"ר גיא הרפז  לשליחת מייל 
ד"ר יניב ואקי  
לשליחת מייל
עו"ד שירה וייסברגר  לשליחת מייל
עו"ד ליאב וינבאום לשליחת מייל 
עו"ד יוסף זהר - לשליחת מייל 
עו"ד ולרי זילכה לשליחת מייל 
ד"ר אפי חלמיש   לשליחת מייל
ד"ר אמיר חנצ'ינסקי לשליחת מייל 
ד"ר קים טריגר-ברעם  לשליחת מייל
עו"ד ניב יגודה עדי לשליחת מייל 
מר יובל יועז  לשליחת מייל
השופט רחמים כהן לשליחת מייל 
עו"ד מנשה כהן לשליחת מייל 
מר רן כהן לשליחת מייל
עו"ד סאני כלב   לשליחת מייל
גב' הלן כצנלסון לשליחת מייל
ד"ר פמלה לאופר-יוקליס לשליחת מייל 
עו"ד רן לוסטיגמן 
לשליחת מייל 
מר עידן ליברמן  לשליחת מייל
עו"ד תמר לוסטר לשליחת מייל
עו"ד אסנת ליפשיץ  לשליחת מייל
ד"ר חגית לרנאו לשליחת מייל 
ד"ר מיה מי-טל לשליחת מייל
ד"ר אודליה מינס   לשליחת מייל
עו"ד אריאל מנור לשליחת מייל  
ד"ר דורון מנשה  לשליחת מייל 
גב' אן מרקס לשליחת מייל
השופט ד"ר אחיקם סטולר  לשליחת מייל 
עו"ד אופיר סטרשנוב לשליחת מייל
ד"ר עופר סיטבון  לשליחת מייל
עו"ד יעל סנאי   לשליחת מייל
ד"ר לימור עציוני  לשליחת מייל
ד"ר סער פאוקר לשליחת מייל 
עו"ד דנה פאר  לשליחת מייל
ד"ר אסף פורת לשליחת מייל 
מר איתי פייגנבאום  לשליחת מייל
עו"ד עמיר פרידמן לשליחת מייל 
עו"ד טוני קסון לשליחת מייל 
עו"ד אורטל רייסמן לשליחת מייל
ד"ר גיא שגיא לשליחת מייל
עו"ד סיגל שהב לשליחת מייל 
מר יואב שוטן לשליחת מייל 
ד"ר עודדה שטיינברג לשליחת מייל 
ד"ר יעקב שטרן לשליחת מייל  
ד"ר אילנה שילה 
לשליחת מייל 
עו"ד סטס שמיס  
לשליחת מייל
עו"ד אילן שרקון לשליחת מייל

 

פקולטה למשפטים