המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

כנסים ואירועים 2015

10.6.2015 חשיבות הביקורת על התביעה הפלילית 
הכנס ה-24 של החטיבה החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. 
לחצו כאן לפרטים ולהזמנה

14.1.2015
הכנס ה-23 של החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה בנושא:
 המאסר: חשיבה מחודשת
לחצו כאן לפרטים ולהזמנה

כנסים ואירועים 2014

16.6.2014
הכנס ה-22 של החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה

הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם: גורמים ופתרונות (בעקבות ספרו החדש של פרופ’ בועז סנג’רו)
לחצו כאן לפרטים ולהזמנה

5.1.2014
הכנס ה-21 של למשפט פלילי ולקרימינולוגיה: 
לגליזציה של סמים קלים
לחצו כאן לפרטים ולהזמנה


כנסים ואירועים 2013

17.6.2013
עסקות הטיעון - "הכרח בל יגונה” ?
 הכנס ה- 20 של החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה 
לחצו כאן לפרטים נוספים ולהזמנה


כנסים ואירועים 2012

19.12.2012 
הכנס ה-19 של החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה בנושא הרשעת חפים מפשע: מימדי התופעה, הגורמים לתופעה ופתרונות אפשריים
לחצו לפרטים נוספים ולהזמנה

5-16.2.2012
סדנת מרצים החוקרים את המשפט הפלילי

סדנה של החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה וכתב-העת ”עלי משפט”
לחצו כאן לתוכנית השלמה

19.1.2012
הכנס ה-17 של החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה

בעקבות ספרה החדש של ד"ר רינת קיטאי-סנג'רו: המעצר – שלילת החירות בטרם הכרעת הדין
לחצו כאן להזמנה


כנסים ואירועים 2011

01/06/2011
הכנס ה-16 של החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה:
הודאות-שווא והרשעות מוטעות

 

כנסים ואירועים 2010

27.12.2010
הכנס ה-15 של החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה, בנושא:
ראיות מדעיות במשפט הפלילי  - יתרונות סיכונים

07/06/2010
כנס החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה, בנושא:

הגנת בית המגורים ("חוק דרומי") כמקרה מבחן
להגנה העצמית ולפסיקה
כנסים ואירועים 2009

04/01/2010
כנס החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה, בנושא:
השימוש בתחבולות ובמדובבים לשם גביית הודאות
(בעקבות ע"פ 1301/06 עזבון המנוח יוני אלזם ז"ל  נגד מדינת ישראל)כנסים ואירועים 2009

בשבת 5.12.09 ב-17:00 עסקה התוכנית "גלובוס" (בערוץ הראשון) בעונש המוות.
בתוכנית השתתף פרופ' בועז סנג'רו.


14.6.09
כנס החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה - פיקוח חיצוני על עבודת הפרקליטות
לפרטים נוספים לחץ כאן

 16.02.2009
הפורום הפלילי הארצי של לשכת עורכי הדין, בראשות עו"ד רחל תורן
מתכבד להזמינך ליום עיון בנושא:"מי ישמור על השומרים"

לחצו כאן להזמנה

11.1.2009
כנס החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה:
הודאה בחקירה משפטית: קבילותה ומשקלה במשפט

להזמנה לחצו כאן


כנסים ואירועים 2008

2.6.2008
כנס החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה
מקומה של הרשלנות במשפט הפלילי
בעקבות ספרו החדש של פרופ' פלטשר The Grammar of Criminal Law

6.1.2008
כנס החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה


כנסים ואירועים 2007

21.6.2007
כנס החטיבה למשפט פלילי
היש בכוחה של ה"הגנה מן הצדק" לעשות צדק? (בעקבות הסדרת ההגנה בחוק סדר הדין הפלילי)

25.1.2007
כנס החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה
ביטולה של הלכת קינזיכנסים ואירועים 2006
 
22.6.06
כנס החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה:
כלל פסילת הראיות שנקבע בהלכת יששכרוב – בשורה או אכזבה?

18.1.2006
כנס החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה
הצעת חוק העונשין (תיקון: הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה) , תשס"ה
בהשתתפות:
ד"ר רות קנאי
ד"ר חגית לרנאו
ד"ר בועז סנג'רו

כנסים ואירועים 2005

 8 ביוני 2005
כנס בנושא: ממעצר להודאה ולהרשעה
בהשתתפות:
השופט שמואל ברוך
ד"ר רינת קיטאי
פרופ' קנת מן
ד"ר בועז סנג'רו


כנסים ואירועים 2004

כנס בנושא:
הצדקתן של עבירות פליליות חדשות:
מחוק מאבק בארגוני פשיעה ועד לעבירות שבהצעת חוק ההתנתקות

התקיים ב-29 לדצמבר 2004

הפשע המאורגן בישראל
פרופ' מנחם אמיר
המכון לקרימינולוגיה
האוניברסיטה העברית בירושלים

מטרתו של חוק מאבק בארגוני פשיעה
עו"ד נאוה בן-אור

דיון בהצדקתן של עבירות פליליות חדשות
ד"ר בועז סנג'רו
ראש החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים) רמת - גן(

פרופ' יורם שחר
ביה"ס רדזינר למשפטים
המרכז הבינתחומי הרצליה
 


כנס בנושא:
פרשנות המשפט הפלילי - צמצום או תכליתיות?
התקיים ביום רביעי 19 במאי 2004.

דוברים:

ד"ר בועז סנג'רו
ראש החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ( רמת-גן)

פרופ' אהרן אנקר
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
והפקולטה למשפטים, המרכז האקדמי האקדמית נתניה

פרופ' יורם שחר
ביה"ס רדזינר למשפטים
המרכז הבינתחומי הרצליה


כנס החטיבה "משפט פלילי וקרימינולוגיה"
התקיים ביום ד', 21 בינואר 2004.

להלן התוכנית:

הרשעה על סמך הודאה בלבד 1. פרופ' מרדכי קרמניצר
הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית.
  2. עוה"ד נאוה בן-אור
המשנה לפרקליטת המדינה לעניינים פליליים.
  3. ד"ר בועז סנג'רו
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים (רמת-גן).
  4. עוה"ד דפנה נתניהו (יו"ר)
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים (רמת-גן).
     
החסיון מפני הפללה עצמית וזכות השתיקה 1. השופטת ד"ר עדנה קפלן-הגלר
בית-המשפט המחוזי תל-אביב.
  2. השופט (בדימוס) אורי שטרוזמן
בית המשפט המחוזי תל-אביב.
  3. ד"ר רינת קיטאי
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים (רמת-גן).
  4. ד"ר בועז סנג'רו (יו"ר)
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים (רמת-גן).

פקולטה למשפטים