המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה
ראש החטיבה: ד"ר דניאלה ביניש


שנת הלימודים תשע”ז תהיה השנה הארבע-עשרה שבה פועלת החטיבה. מטרותיה הן העמקה בתחום המשפט הפלילי מעבר למקובל בלימודי התואר הראשון למשפטים; והכשרה לעיסוק במשפט הפלילי כסנגורים ציבוריים, כסנגורים פרטיים, תובעים ופרקליטים, או כתיאורטיקנים - חוקרים ומרצים  באקדמיה.

המשפט הפלילי הוא לא רק תחום חשוב מאוד של המשפט, אלא אף תחום ייחודי, בעל  עקרונות, שיקולים וכללים מיוחדים, המחייב התמחות משמעותית לפני העיסוק בו. מדובר ב”דיני נפשות”, והשאיפה היא שהעיסוק בהם ייעשה במקצוענות הראויה.

התוכנית מעניקה ידע תיאורטי עשיר, על-ידי מיטב המומחים למשפט פלילי ולקרימינולוגיה בישראל, וכן מקנה כלים מעשיים לעיסוק בנושא והיכרות קרובה עם מערכת המשפט הפלילי.

החטיבה מציעה למעלה מעשרים קורסים וסמינרים בתחום הפלילי  – התוכנית העשירה ביותר בתחום זה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

התוכנית נחלקת לארבעה תחומי-משנה, שבכל אחד מהם מוצע לסטודנטים מגוון קורסים:
המשפט הפלילי המהותי (דיני עונשין); המשפט הפלילי הדיוני (הפרוצדורה); המשפט הפלילי הראייתי (אופן ההוכחה); והקרימינולוגיה (חקר הפשיעה).

מילוי דרישות התוכנית מקנה לבוגריה, בנוסף לתואר ראשון במשפטים, גם תעודת התמחות במשפט פלילי ובקרימינולוגיה.

פקולטה למשפטים