המרכז האקדמי למשפט ולעסקים



Eco-Hub הקליניקה הסביבתית
עו“ד איל עופר 

אודות הקליניקה 

תחום איכות הסביבה מהווה היום את אחד מתחומי הפיתוח הכלכליים החשובים של מדינת ישראל.  
עולם תוכן זה של קיימות ואיכות סביבה מתרחב כל העת וכולל היום מגוון רחב מיזמים בתחומים שונים, בתחום הטכנולוגי, בתחום הסביבתי- חברתי,  בתחום העלאת המודעות ועוד.

הקליניקה הסביבתית יוצרת חיבור מעשי בין עולמות התוכן הנלמדים בפקולטה למשפטים לבין אתגרי איכות הסביבה ולימוד התחום. הקליניקה הסביבתית מחברת תיאוריה למעשה ובמסגרת זו לומדים הסטודנטים את נושאי איכות הסביבה דרך ליווי משפטי בפועל של מיזמים סביבתיים.

הקליניקה הסביבתית פועלת זו השנה השלישית ופועלת בכמה מישורים:

ליווי מיזמיים חברתיים- סביבתיים: מתן ליווי משפטי למיזמים ללא כוונת רווח המקדמים איכות סביבה וקיימות. בין יתר המיזמים, ניתן להזכיר את מיזם "אדן" שזכה להיות  בין שלושת המיזמים שייצגו את ישראל בתוכנית בינלאומית מטעם משרד הכלכלה, לאחר מועמדות של כ- 1600 מיזמים מ-15 מדינות בעולם. (http://www.theswitchers.eu).  מיזם נוסף, סולקו, הנו התאגדות קואופרטיבית לשם ייצור אנרגיה מתחדשת המאפשרת לכלל שכבות האוכלוסייה להנות מסוג האנרגיה הזו, באמצעות הקמת מנגנון התאגדות ייחודי- חברתי- סביבתי.

קידום מדיניות ורגולציה סביבתית: כגון צמצום השימוש בחומרי הדברה מזהמים, הגברת השקיפות ושיתוף המידע הסביבתי בידי רשויות ציבוריות ועוד.

הגדלת הידע בקרב קהילות שונות ומקבלי החלטות בדבר רגולציה סביבתית, קיימות וסביבה.

הקליניקה נערכת בסמסטר א' בלבד ומזכה ב 4 נ"ז. 

 

עו"ד איל עופר

עו"ד עופר הנו עו"ד בעל ניסיון סביבתי ומשפטי עשיר ומגוון המעניק לו נקודת מבט רחבה ועמוקה. ניסיונו המגוון נרכש הן מעבודתו במחלקות דיני איכות הסביבה במשרדי עוה"ד המובילים בישראל בעבר והן מעבודתו כעו"ד בעל פרקטיקה עצמאית בתחום. במהלך פעילותו, ליווה עו"ד עופר תאגידים ציבוריים מרכזיים בישראל לרבות חברות ממשלתיות, חברות תשתית ומזון, חברות בעלות טכנולוגיות סביבתיות, עמותות סביבתיות וגורמים פרטיים, בכל הקשור לממשק שבין סביבה למשפט.עו"ד עופר למד את תחום המיזמים החברתיים-סביבתיים באמצעות עבודה מעשית במיזמים אלו, תוך כדי עיסוקו בעולם המשפט.

בנוסף, משמש עו"ד עופר כמרצה למדיניות ומשפט סביבתי באוניברסיטת בן גוריון וכן כמרצה בתחומים אלו בפני פורומים שונים ובפני מקבלי החלטות ומפרסם מאמרים בתחום.

פקולטה למשפטים