המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

לימודי משפטים תנאי קבלה

מקצוע המשפטים הינו מקצוע מבוקש מאוד, אשר יוקרתו ושכרו לצידו. תחום זה עוסק בחקר ובאכיפת החוק והעיסוק בו מחייב צבירת ידע במגוון תחומים שונים במדעי החברה והרוח.

מרכז לימודי משפט מוביל הינו מרכז המשלב בתוכנית הלימודים קורסים שונים מדיסציפלינות שונות. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים שם דגש מיוחד על הרחבת אופקיהם של הבאים בשעריו ומפתח את כושרו הביקורתי של הסטודנט בעזרת ידע השאוב מתחומי החברה והרוח כגון פילוסופיה, מדע המדינה, מנהל ציבורי, כלכלה ועוד.

לימודי משפטים תנאי קבלה

היות ומדובר במקצוע מוביל ומבוקש, רבים מצעירי דורנו שואפים להתקבל ללימודי משפטים. להלן מידע עכשווי אודות לימודי משפטים תנאי קבלה:

תנאי רישום

זכאים להירשם מועמדים בעלי אחד או יותר מהתנאים הבאים:

תנאי קבלה

לימודי משפטים תנאי קבלה ספציפיים


הגעה מהאוניברסיטה הפתוחה

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מזמין סטודנטים שסיימו את לימודיהם בהצלחה בחטיבה למשפט ציבורי באוניברסיטה הפתוחה, לעבור וללמוד תואר מלא במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

לסטודנטים העומדים בתנאי הקבלה, יוכרו מלוא נקודות הזכות (נ"ז) על הקורסים שלמדו במסגרת החטיבה למשפט ציבורי. כמו כן, הנ"ז בגין קורסים נוספים שנלמדו במסגרת האוניברסיטה הפתוחה, יוכרו לפי שיקול דעתו של דיקן הפקולטה למשפטים.

משך הלימודים במרכז האקדמי - 3 שנים (6 סמסטרים) במקום 3 שנים וחצי (7 סמסטרים)

תנאי הקבלה

ציון ממוצע 75 ומעלה בקורסים שנלמדו במסגרת החטיבה למשפט ציבורי באוניברסיטה הפתוחה.

סטודנטים שממוצע הציונים שלהם  נמוך מ-75 וגבוה מ-70 יוכלו להגיש בקשה מיוחדת להתקבל במסלול זה בלווי מכתב המלצה מאת ראש החטיבה למשפט ציבורי באוניברסיטה הפתוחה. 

פרטים נוספים הנוגעים לתוכנית הלימודים ולתנאי הקבלה ניתן למצוא בידיעון הלימודים המפורסם באתר, באמצעות מילוי פרטים בטופס ההתקשרות הנמצא באתר, או בטלפון מספר: 6188*

פקולטה למשפטים