המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

עלי משפט

"עלי משפט"
עורך ראשי: ד"ר אבישלום וסטרייך
עורך מייסד (1998 – 2014): השופט רחמים כהן

המרכז האקדמי מוציא לאור את כתב העת "עלי משפט", כתב עת בולט ומשפיע בעולם המשפט הישראלי, ומזמין חוקרות וחוקרים במגוון תחומי המשפט ותחומים משיקים להגיש את מאמריהם לפרסום בכתב העת. 

כתב העת "עלי משפט" נוסד בשנת 1998 במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ומאז נוסד רכש לעצמו מעמד של כבוד בין כתבי העת המשפטיים בישראל. אחד עשר הכרכים שפורסמו עד כה (תשע"ד) עוסקים במגוון רחב של נושאים, והשתתפו בהם מיטב החוקרים והמשפטנים בישראל. 
המאמרים המתפרסמים בכתב העת הם בעלי תרומה משמעותית לשיח האקדמי המשפטי בישראל, ולא בכדי הם מאוזכרים רבות בכתיבה האקדמית ובפסקי דין של בתי המשפט הישראלים בערכאות השונות. המאמרים מתפרסמים לאחר שיפוט אקדמי אנונימי ובליווי קפדני של מערכת כתב העת, המורכבת מעילית הסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

כתב העת זוכה לתפוצה רחבה. גליונות כתב העת מופיעים בדפוס ובצורה מקוונת, על גבי המרשתת (אינטרנט). מאמרי כתב העת ניתנים להורדה באתר כתב העת ובמאגרים המשפטיים המקוונים. 

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים להגיש את מאמריהם לפרסום בכתב העת. יש לערוך את המאמרים לפי כללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית. את המאמרים יש להגיש בצירוף שם מחבר/ת המאמר ושיוך מוסדי, כותרת עברית ואנגלית של המאמר ותקציר המאמר. יש להגיש את המאמרים בדואר אלקטרוני בלבד.

כתב העת "עלי משפט" מתחייב לשיפוט ולעבודת מערכת מקצועיים, יעילים ומהירים. בהתאם לכך, תשובות המערכת למאמרים שהוגשו לפרסום יתקבלו דרך כלל בתוך כחודשיים מיום הגשת המאמר. 

יצירת קשר:
להגשת מאמרים ופניות בנושא כתב העת: avishalomw@clb.ac.il
מזכירת המערכת, גב' גלי כהן: טלפון: 03-6000800 שלוחה 137.
כתובת המערכת: עלי משפט, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, בן גוריון 26, רמת גן.

>> לגליונות כתב העת עלי משפט 

פקולטה למשפטים