המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

תכנית "הלכה למעשה" - externship בבית משפט שלום – שנת הלימודים תשע"ח     

אנו שמחים להודיע על פתיחת מערך externship במרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
במסגרת מערך ה - externship תופעל בשנת הלימודים תשע"ח תוכנית "הלכה למעשה" בבית משפט שלום.

התכנית מאפשרת התנסות נדירה בעבודתו המעשית של בית משפט ומלאכת השיפוט ומעניקה הזדמנות לסטודנט/ית המשתתפ/ת בה לחוות את הליך קבלת החלטות משפטיות בעולם השפיטה.

במהלך שנת הלימודים הסטודנטים יוצמדו לשופטים שונים בבית משפט השלום תל-אביב-יפו ו/או בית משפט של מחוז מרכז, ויסייעו בעבודה המשפטית, היומיומית שנעשית בלשכת השופט. מטרת התכנית היא להעמיק ולהרחיב את ידיעותיהם של הסטודנטים בתחומי משפט מגוונים ולהיחשף לעשייה השיפוטית, לתהליך קבלת ההחלטות, ולעבודת בית משפט.

השתתפות בתכנית תזכה את משתתפיה ב- 6 נ"ז ומחייבת נוכחות של כשמונה שעות שבועיות בלשכת שופט, בתיאום עם השופט וצרכיו. הסטודנטים בתכנית ישתתפו גם בסדנה אקדמית של כ-12 מפגשים שיתקיימו במהלך השנה האקדמית (הנוכחות בסדנה חובה).

סגל התוכנית במרכז האקדמי וצוות הנהלת בתי המשפט יפקחו וילוו את הסטודנטים בעבודתם לאורך השנה.

רישום סטודנטים:

הקורס מיועד לסטודנטים העולים לשנה ג' בלבד, שממוצע ציוניהם עומד על 85 לפחות.

סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדותם יש להעביר ליפעת אבישר – רכזת פרויקטים אקדמיים (משרד 507) את הטפסים הבאים:

*ניתן להגיש את הטפסים גם דרך תחנת המידע>פניה למזכירות>פרויקטים אקדמיים.

 

התוכנית פתוחה לכ-10-12 סטודנטים שייבחרו, על בסיס תחרותי, לאחר ראיונות (ראיון פנימי במרכז האקדמי וראיון על ידי השופט).

המועד האחרון להגשת מועמדות לתכנית הינו יום שלישי, 1.8.17 בשעה 16:00.

הראיונות הפנימיים ייערכו בתאריך 13.8 (סטודנטים שימצאו מתאימים יקבלו הסבר כיצד להירשם לראיון בצורה מקוונת).

 

אישורים סופיים על פתיחת התוכנית ושיבוצים לשופטים יינתנו רק בשלהי חודש ספטמבר. לפיכך, אנו ממליצים לכל המגישים להגיש מועמדות גם למערך הקליניקות המשפטיות וזאת על-מנת להבטיח את מקומם בקליניקה שבה הם מעוניינים במקרה שלא ישתלבו בתוכנית "התמחות הלכה למעשה". 

פקולטה למשפטים