המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

 עלי משפט

עלי משפט כרך יג תשרי תשע"ז - אוקטובר 2016
  דבר המערכת  
PDF תוכן העניינים ודבר העורך  
  מאמרים  
PDF צדק פרוצדורלי וצדק מהותי בדיני חוזים: עושק וכפייה כמקרי מבחן איל זמיר
PDF זכויות כבוד סגולי וזכויות כבוד מחיה: הצעה להמשגה של זכויות אדם ועיגונן בחוק היסוד אורית קמיר
PDF אינוס מרחוק או רחוק מאינוס? על מחוקק אדיש, על תביעה יצירתית ועל דיני האונס, מטרתם וגבולותיהם אסף הרדוף
PDF חקיקה שיפוטית במישור הדיוני: תביעה כנגד נתבע אנונימי, בעקבות פרשת מור יצחק כהן, אמל ג'בארין
PDF עיקרון ההדדיות במפגש הרפואי: בין חובת הגילוי (מטפל) לאחריות המטופל וחובת היידוע עדי ניב-יגודה
PDF הזנחה עצמית בקרב זקנים: ההתמודדות החוקית ישראל דורון, טובה בנד-וינטרשטיין, מיכל אוליברו-קורנפלד
PDF ענישה פלילית "שלא מן התורה": מאמר תלמודי אשר עיצב שיטה משפטית אהרן קירשנבאום ז"ל
     
PDF English Abstracts  
     
עלי משפט כרך י"ב ינואר 2016
  דבר המערכת  
PDF תוכן העניינים ודבר המערכת  
  מאמרים  
PDF היש להטיל על תובע נטל לפנות לנתבע לפני הגשת בקשה לאישור תובענה כייצוגית? חמי בן-נון, טל חבקין
PDF כשרותו להעיד של הלקוי בנפשו או בשכלו גבריאל הלוי
PDF כללי אחריות וביטוח: המקרה המיוחד של נקיטת אמצעי אכיפה מנהליים שחר ולר
PDF "זה לא זה" - הרהורים נוספים בעקבות הרשעת אולמרט בפרשת הולילנד דורון מנשה
PDF לשאלת סופיות הדיון במשפט העברי דניאל קינן
PDF מגלים את אירופה: ישראלים בבית המשפט האירופי לזכויות אדם בני שפנייר, ישראל (איסי) דורון, פאינה מילמן-סיון
PDF על איסור הסוביודיצה וחופש הביטוי – מילים פורחות ואותיות מתות: בעקבות ע"א 409/13, שידורי קשת נ' קופר (טרם פורסם, 11.4.2013) בועז שנור
PDF English Abstracts  
 
עלי משפט כרך י"א פברואר 2014
דבר המערכת  
PDF דבר המערכת  
שער ראשון: המשפט הפלילי המהותי  
PDF הקלון כרועץ לעקרון החוקיות: על פגיעת הקלון בעקרון החוקיות עמנואל גרוס
PDF אחריות פלילית של הלוקה בתסמונת רפואית מורכבת עם רקע של שימוש בסמים ואלכוהול: דליריום טרמנס כמקרה מבחן לתחולת סייגי אי-השפיות, היעדר השליטה והשכרות אורנה אליגון דר ושרית גולן-שטיינברג
PDF על אפשרות ההרשעה בעברת ההריגה במחדל – מקרה קרפ כמבחן רוני רוזנברג
PDF ביקורת ספר: "דיני עונשין" מאת יורם רבין ויניב ואקי (מהדורה שנייה, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, 2010) אורנה אליגון דר
 שער שני: המשפט הפלילי הדיוני  
PDF משפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות הטיעון יוסף זהר ומוטי מיכאלי
PDF הצדקות להתיישנות עבירות רינת קיטאי סנג'רו
PDF המתווה הראוי לרישום מידע פלילי: רישום המבוסס על מסוכנות עתידית
וביקורת על חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63), התשע"א–2011
רות קמיני
שער שלישי: המשפט הפלילי הראייתי  
PDF הצגת ראיות בדבר עבָרה המיני של מתלוננת בעברות מין לצורך הוכחת הסכמה ליאת לבנון
PDF הודאות שווא הרשעות שווא חגית לרנאו
PDF תכליתה ומהותה של חובת ההנמקה העובדתית במשפט הישראלי דורון מנשה
PDF ראיות מדעיות מול "junk science" בועז סנג'רו ומרדכי הלפרט
PDF בעקבות ע"פ 5582/09 פלוני נ' מדינת ישראל – הרהורים על שאלת הזיכרון המודחק במשפט הישראלי לימור עציוני
שער רביעי: קרימינולוגיה וזכויות אסירים  
PDF צעד אחד קדימה, שניים אחורה? על הבעייתיות בהפרדת אסירים במאה העשרים ואחת רחלה אראל ולסלי סבה
PDF שיקולי אינטרס הציבור בהליך השחרור המוקדם נתנאל דגן
 
עלי משפט כרך י' נובמבר 2012
דבר המערכת  
PDF דבר המערכת  
מאמרים  
PDF הלכה ואין מורין כן: על היחס בין קביעת הלכה משפטית להכרעת הדין
במקרה הספציפי – בעקבות דנ"א 4693/05 בית חולים כרמל-חיפה נ' מלול
בועז שנור
PDF

זכויות נשים, משפט וצדק במדינת ישראל

גילה שטופלר
PDF רפואה מונעת (נישואין וגירושין): בדיקות טרום-נישואין והמדיקליזציה
של אלימות במשפחה
אייל כתבן
PDF שני הפרויקטים של הגישור: הגישור בין הגמוניה להעצמה רונית זמיר
PDF המשפט ועיצוב הזיכרון הלאומי: המקרה של היהודים המשיחיים יעקב בן שמש
 ראיונות  
PDF ריאיון אישי עם פרופ' יוסף גרוס  
PDF ריאיון אישי עם פרופ' יצחק הדרי  
PDF ריאיון אישי עם פרופ' יהושע ויסמן  
 PDF ריאיון אישי עם פרופ' ש"ז פלר  
 PDF ריאיון אישי עם פרופ' שמואל שילה  
 PDF ריאיון אישי עם פרופ' עמוס שפירא  
 
עלי משפט כרך ט' אוגוסט 2011
גליון לזכרו של פרופ' סטיב גולדשטיין ז"ל  
דבר המערכת  
PDF דבר המערכת  
PDF סטיב כאדם וכעמית סיליה וסרשטיין פסברג
PDF דברים על סטיב גולדשטיין, ז"ל יהושע ויסמן
מאמרים  
PDF צדק מהיר: מבט השוואתי סטיבן גולדשטיין, ז"ל
PDF לאן פניו של החינוך המשפטי בישראל? יעל עפרון
PDF צדק מהיר מול צדק נשגב: אנטומיה של יחסי פרקטיקה ותאוריה ביישוב סכסוכים מיכל אלברשטין
PDF הפירוט העובדתי הנדרש בכתבי טענות והסטנדרט הראוי לסילוק תביעה על
הסף בהיעדר עילה
ערן טאוסיג
PDF מנגנונים לפיקוח על מימושה של הפשרה בהליך הייצוגי גיל אוריון, זיו שוורץ
PDF "להחזיר עטרה ליושנה": מקומה הראוי של הסמכות המקומית בסדר הדין האזרחי אסף טבקה, עידו באום
PDF אימפריאליזם שיפוטי: סמכות בינלאומית ודוקטרינת הפורום הלא נאות – עיון מחדש איריס קנאור
PDF תופעת הפדופיליה וחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין לימור עציוני, טליה קלצקי
PDF על "מצווֹת עשה" ועל "מצווֹת לא תעשה" בכתיבת פסקי דין יהושע ויסמן
 PDF הסיווג הראוי של מרשם פלילי: על הקושי שבהעברת נטל הענישה
לידיים פרטיות ומשמעותו
רות קמיני
 PDF השימוש בתחבולות ובמדובבים לשם גביית הודאות – הרהורים בעקבות ע"פ 1301/06
עזבון המנוח יוני אלזם ז"ל נ' מדינת ישראל
בועז סנג'רו
 PDF גוף דו-מהותי כיציר כפיו של המחוקק – בראי חוק הספורט, תשמ"ח-1988 אסף הראל
PDF הערות על אפיון נכסים הפטורים מעיקול מעבר ל"צרכים מינימליים של החייב" פבלו לרנר
PDF הזכאי זכאי לפיצויים? על זכותו של נאשם שזוכה לפיצוי בגין נזקיו עומר דקל
PDF החטא ועונשו: תוקפן של עבירות על חוקי-עזר נחמיה אבנרי
PDF סמכויות שיפוטיות של ועדות פסיכיאטריות מחוזיות מכוח החוק לטיפול בחולי נפש שמואל וולפמן, טלי שקד, מרדכי מרק
PDF דרכי שומת נזקים לרכוש במשפט העברי אהרן אורנשטיין

 

עלי משפט כרך ח' פברואר 2010
דבר המערכת  
PDF 30K דבר המערכת  
הרצאות  
PDF 50K דברים בטקס הבוגרים של הפקולטה למשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן נשיאת בית המשפט העליון, דורית ביניש
PDF 120K רולס, ליברטריאניזם והמקרה המתעתע של האמנה החברתית: תכניות רווחה לעבודה בראי הפילוסופיה הפוליטית ד"ר אמיר פז-פוקס
PDF 150K הפיקוח על שוק ניירות הערך: האם די ב"גילוי נאות"? פרופ' מאיר חת
מאמרים
PDF 430K על משפט וקולנוע, וניתוח פמיניסטי "משפט-קולנועי מורחב" של מגילת רות לאור הסרט שושלת אנטוניה  ד"ר אורית קמיר
PDF 500K פרסום מידע פרטי: בחינה יישומית של הזכות לפרטיות במבט השוואתי  ד"ר תמר גדרון
PDF 150K בין אמנות למדע: גזירת הדין כאומנות פרופ' רות קנאי
PDF 350K הזכות המוסרית, הגנת הסבירות והאיזונים החיוניים ד"ר קים טרייגר-בר-עם
PDF  250K המשפט לאור הפילוסופיה של היוגה: תובנות ראשוניות על מפגש בינתחומי ד"רמיכל טמיר
PDF 170K בעקבות ד"ר דורון מנשה ורביע עאסי: "תלות בשדה" והשפעתה על מהימנותו של הזיהוי החזותי השופטת נגה שמואלי-מאייר, אורי פרייסמן
 PDF  200K  הרשעה: רק פה אחד פרופ' בועז סנג'רו, ד"ר איתי ליפשיץ
 PDF 200K   עד מתי יימשך המטרד בסמכותה העניינית של עוולת המטרד? ד"ר יצחק כהן
 PDF 230K פְּשרה ופִשרה ד"ר איתי ליפשיץ
הערת פסיקה
PDF 140K מהו ביטוח תאונות אישיות ומתי מתרחשת התאונה? בעקבות ע"א 1806/05 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' עיזבון המנוח דוד אמיתי ז"ל ד"ר עמוס הרמן
ביקורת ספר
PDF  100K הלוגיקה של קבילות ראיות, מאת דורון מנשה ד"ר חמי בן נון

 

עלי משפט כרך ז' מרץ 2009
דבר המערכת  
PDF 16K דבר המערכת  
ראיונות  
PDF 90K נשיא בית המשפט העליון בדימוס מאיר שמגר  
PDF 110K השופט בדימוס צבי טל  
PDF 180K השופט בדימוס יצחק זמיר  
PDF 100K השופט בדימוס אליעזר גולדברג  
PDF 100K השופט בדימוס יצחק אנגלרד  
PDF 100K השופט בדימוס דליה דורנר  
PDF 80K השופט בדימוס יעקב טירקל  
PDF 120K השופט בדימוס מישאל חשין  
PDF  120K נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק  
מאמר
PDF 170K מבית משפט לבית שופטים? ההאנשה השיפוטית כחלק מהפרטת השפיטה בישראל ד"ר יובל אלבשן

 
עלי משפט כרך ו' מאי 2007
דבר המערכת  
PDF 16K דבר המערכת  
הרצאות  
PDF 20K הערות על חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו 2006 פרופ' סטיבן גולדשטיין
מאמרים  
PDF 170K ההלכה היהודית במציאות משתנה: מה מעכב את מעוכבות הגט? פרופ' פנחס שיפמן
PDF 150K שאלת חוקיותו של מעצר לצורך חקירה ד"ר רינת קיטאי סנג'רו
PDF 200K מעמדו של השופט בשיטת המשפט הישראלית פרופ' ברכיהו ליפשיץ
PDF 200K יישום מבחין – תאוריה ומעשה בתחום סמכויות החקירה וזכויות חשודים ד"ר חגית לרנאו
PDF 420K הליכי סרק אזרחיים שופט משה בר-עם
PDF 320K עיון מחודש בהלכת אי-ההתערבות בטעותו של בורר בדין עו"ד עודד רביבו
הערות פסיקה
PDF 180K שידור של אירועי ספורט בערוצים הזרים – האם דיני זכויות יוצרים מחייבים החשכת המסך ד"ר יובל קרניאל
PDF 200K עד המדינה: שתי הערות למבחן האמונה הסובייקטיבית
(ע"פ 4998/95 מדינת ישראל נ' גומז-קרדוסו)
עו"ד גיל עשת
PDF 150K "ימי הביניים" בחוק המעצרים: על נוסחה של הצהרת תובע בשלב מעצר גישור בטרם הגשת כתב אישום (הערת פסיקה בעקבות בש"פ 8845/04 אלטויל נ' מדינת ישראל) עו"ד דוד ברהום
עלי משפט כרך ה', מרץ 2006
דבר המערכת  
PDF 16K דבר המערכת  
הרצאות  
PDF 200K הלא יעבירנו עוד? עדנה בקנשטיין, נאוה ברוורמן
מאמרים  
PDF 300K זכות הייצוג של חשוד בהליכי מסדר דורון מנשה
PDF 350K לידתו והתפתחותו של "ידיד בית-משפט" ישראלי ישראל דורון, מנאל תותרי-ג'ובראן
PDF 250K שני מושגים של אדישות יצחק קוגלר
PDF 300K נכותו של סעיף 6ב לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ג'מיל נאסר
PDF 350K מיסוי בני זוג בדין הישראלי: הגיעה השעה לאמץ מודל הפרדה רפעאת עזאם
PDF 250K ניגוד אינטרסים בביטוח אחריות וכמה הערות על זכות התביעה הישירה של הניזוק
 
שחר ולר
PDF 250K מי מעוניין במאסרים מרובים וממושכים יותר? על הצעת חוק העונשין (תיקון: הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה), תשס"ה-2005 בועז סנג'רו
עלי משפט כרך ד', פברואר 2005
דבר המערכת  
PDF 17K דבר המערכת  
הרצאות  
PDF 100K אקטיביזם שיפוטי - הערכה מנחם מאוטנר
PDF 160K משפט ועוני - מה על סדר היום? הצעה לאג'נדה משפטית לעוסקים בייצוג אוכלוסיות החיות בעוני נטע זיו
PDF 110K בעקבות תבוסת הרוח באושוויץ: מהוראת המשפט לחינוך לצדק יובל אלבשן
מאמרים  
PDF 300K בעקבות פסק-דין עיזבון אטינגר - לשאלת הפיצוי הראוי על נזקי ה"שנים האבודות" ישראל גלעד
PDF 300K הילכת אטינגר - אנטומיה של פסק-דין שנוי במחלוקת דניאל מור
PDF 200K על חוסר העקביות בפסיקת פיצויים בגין קיצור תוחלת חיים רונן פרי
PDF 200K על הצורך במקור חובה לשם כינון העבירה של סיוע במחדל מרדכי קרמניצר, ליאת לבנון-מורג
PDF 300K על חייבים ובעלי חיים: חיית מחמד כנכס שאינו בר-עיקול פבלו לרנר
PDF 230K ההודאה כבסיס להרשעה - האמנם "מלכת הראיות" או שמא קיסרית הרשעות השווא בועז סנג'רו
PDF 300K על רשתות גדולות וספקים קטנים: הגיעה העת כי דיני ההגבלים העסקיים יכירו בקיומו של "כוח חוזי יחסי" אמיר ישראלי
PDF 300K האמנם גניבת בקבוק בושם מחנות קוסמטיקה מסכנת את ביטחון הציבור? על מעצר חשודים ונאשמים לשם הגנה על בטחון הציבור רינת קיטאי סנג'רו
ביקורת ספרים  
PDF 110K החיפוש אחר תאוריה של דיני מכרזים בישראל - ספרו של עמר דקל: מכרזים ברק מדינה
עלי משפט כרך ג' נובמבר 2003, חוברת 2
ריאיון  
PDF 200K ריאיון עם פרו"פ ש"ז פלר לרגל יום הולדתו ה-90 מראיין: אלעד רט
הרצאות  
PDF 200K את המשפט של העם יש ללמוד באספקלריה של מערכת החיים הלאומיים שלו אהרן ברק
PDF 200K איך כל זה התחיל: פסק-דין ברגמן - התגובות הראשונות קלוד קליין
מאמרים  
PDF 1MB חשיבותה של חזקת חפות פוזיטיבית, תפקידה וטיבה בהליכים הקודמים להכרעת הדין בפלילים רינת קיטאי
PDF 600K ההגנה על קהילות מיעוטים בבתי-המשפט איל בנבנשתי
PDF 600K נגישות האוכלוסיות המוחלשות בישראל למשפט יובל אלבשן
PDF 1.2MB השפיטה: הכרעה דיכוטומית או פסיקה משקלת? האמנם "הכל או לא כלום" ? שלמה לבנוני
PDF 1MB הלכת הצפיות: יסודות של ודאות מול שיקול -דעת שיפוטי על רקע תיקון 39 לחוק העונשין גיל עשת
עלי משפט כרך ג' אוגוסט 2003
PDF יובל קרניאל: הפרת אמונים בתאגיד (במשפט האזרחי והפלילי) בועז סנג'רו
PDF על נפקדות הצדק החברתי בחינוך המשפטי בישראל יובל אלבשן
PDF החירות והשוויון בראי החוק לאיסור הפליה במוצרים ובשירותים משה כהן-אליה
PDF הפחתה במעמד שאלת הסמכות בבתי-המשפט הכלליים סטיבן גולדשטיין, ערן טאוסיג
PDF ההפרדה בין המינים בתחבורה הציבורית אלון הראל, אהרון שנרך
PDF זכויות היוצרים בעידן המידע: הצורך באיזון חדש בין זכות היוצר לבין חופש המידע יובל קרניאל, אהוד נסימיאן
PDF איסור הפליה במגזר הפרטי מנקודת מבט של תאוריה כלכלית ברק מדינה
PDF פטור עקב חרטה דפנה נתניהו
PDF היסוד הנפשי שבתופעה העבריינית – הרהורי מבוא בטרם דיון לגופו על הקורלציה שבין טיב יכולותיו הנפשיות של אדם לבין נתוני מושא הפעלתן ש"ז פלר
PDF הפרדה בין גברים לנשים כהפליה בין המינים נויה רימלט
PDF פרשנות מרחיבה בפלילים?!
האומנם "אין מחוקק מבלעדי המחוקק ולו בלבד נתכנו עלילות החקיקה"?
על נשיא בית-המשפט העליון כמחוקק-על והספד לכלל הפרשנות המצמצמת

 
בועז סנג'רו
PDF "צדק דחוי עדיף על אי-צדק מהיר" יאיר שילה
PDF על התערבות בתוכנם של חוזי ביטוח באמצעות "פרשנות" שחר ולר
כרך ב', חוברות 1,2, ינואר 2002
הרצאות
מונטסקיה והקודיפיקציה של המשפט הפרטי (קוד נפוליאון) אלפרדו מרדכי ראבילו
אין דוחין נפש מפני נפש בהלכה היהודית צבי א' טל
מאמרים
הסתמכות על עצה מוטעית של עורך דין - האם פוטרת מאחריות פלילית מרים גור-אריה
מהו "עיוות דין?" לפירושו של סעיף 215 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב1982- ענת שקולניקוב
בעקבות פרשת שנסי (או: בג"ץ כחובש אסורים) מרדכי קרמניצר
פגיעה במשרתו של אדם בשירות הציבורי בשל חשד לביצועה של עבירה פלילית רינת קיטאי
על עונש המוות בכלל ועל עונש המוות בגין רצח בפעולת טרור בפרט בועז סנג'רו
הפיצויים בדיני לשון הרע: השם והשמן יובל קרניאל, עמירם ברקת
אוי לדור ששופטיו צריכים להישפט? ישראל גלעד
הסתמכות על מרשם זכויות - חזון לעומת מציאות חיים זנדברג
כנס: זכויות יוצרים בעידן המידע
על העיתונות הפרטית אהרן ברק
זכות היוצרים בפסיקת בית המשפט העליון - מגמות, שיקולים ומבט אל עבר "עידן המידע" גיא פסח
הסדרה עצמית של זכויות יוצרים בעידן המידע ניבה אלקין-קורן
דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית מיכאל בירנהק
ביקורת ספרים
בועז סנג'רו, הגנה עצמית במשפט הפלילי
 
אהרן אנקר, ג'ודי ברודר
כרך ביכורים, חוברת 2, נובמבר 2000 ראיון עם כבוד השופט חיים כהן
הרצאות  
אנשי התקשורת: בין עיתונות, בידור ופרסום יובל קרניאל
מה בין עריכת דין, צדק חברתי ולימודי משפטים? נטע זיו
מאמרים
על הזיקה המבנית – אם בכלל – של סייג לאחריות פלילית, למשקל הראיות הנדרש לשם הוכחתו ש"ז פלר
חובת הגילוי לאחר קרות מקרה הביטוח וחיוב מבוטחים בפיצויים עונשיים בגין מרמת ביטוח
 
שחר ולר
הסתכנות מרצון: הלכה ומציאות בעז שנור
ערבות שהיא ערבות לגוף ברכיהו ליפשיץ
עד היכן תתרחב עוד עבירת השוחד מרדכי קרמניצר, ליאת לבנון
כרך ביכורים, חוברת 1, נובמבר 1999
הרצאות  
חמישים שנות שיפוט בישראל אהרן ברק
התביעה הכללית בשנת היובל למדינת ישראל ולהכרזה האוניברסלית על זכויות האדם אליקים רובינשטיין
מאמרים
התפתחות התובענה הייצוגית בישראל סטיב גולדשטיין, יעל עפרון
הסרת חסינותם של ראשי מדינה, הסגרתם והעמדתם לדין: פינושה ומילושביץ אסתר (נוימן) כהן
חובת גילוי שיעור הריבית לצרכן בעידן כרטיסי האשראי מרים מזרחי
המשפט החוזר – מציאות או חלום? על תבוסתו של הצדק בהתמודדות עם כלל סופיות הדיון בועז סנג'רו, מרדכי קרמניצר
חופש הביטוי באינטרנט יובל קרניאל

היבטים משפטיים של המעבר לאירו

קרין קלוו-גולר

 

פקולטה למשפטים