המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

שנתון - שנים קודמות

שנתון תשע"ו - תואר במשפטים

>> השנתון המלא תשע"ו

לנוחיותכם מפורטים בזאת קבצי השנתון לסטודנט לשנת הלימודים תשע"ו:

  חלק א'
  תואר ראשון במשפטים: 
תוכנית לימודים - קורסי החובה
חטיבות
קורסי בחירה משפטיים
סמינריונים
תיאורי קורסים לתוכנית פברואר 2016
  תואר שני במשפטים: 
תואר שני במשפט מסחרי גלובלי
   
  חלק ב'
תקנון הלימודים
תקנון פקולטאי 
תקנון הקליניקות
תקנון הספריה
תקנון שכר לימוד ותשלומים
תקנון משמעת
תקנון למניעת הטרדה מינית
כללים להתאמות לסטודנטיות בהיריון ובשמירת הריון, ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת
נוהל שירותים מיוחדים לסטודנטים המשרתים במילואים
חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז – 2007

___________________________________________________________________

שנתון תשע"ה - תואר במשפטים

לנוחיותכם מפורטים בזאת קבצי השנתון לסטודנט לשנת הלימודים תשע"ה:

  חלק א'
תוכנית לימודים - קורסי החובה
קורסי בחירה משפטיים
סמינריונים
חטיבות
   
  חלק ב'
תקנון הלימודים
תקנון פקולטאי 
תקנון הקליניקות
תקנון הספריה
תקנון שכר לימוד ותשלומים
תקנון משמעת
תקנון למניעת הטרדה מינית
כללים להתאמות לסטודנטיות בהיריון ובשמירת הריון, ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת
נוהל שירותים מיוחדים לסטודנטים המשרתים במילואים
חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז – 2007

___________________________________________________________________

שנתון תשע"ד - תואר במשפטים

>> השנתון המלא תשע"ד

לנוחיותכם מפורטים בזאת קבצי השנתון לסטודנט לשנת הלימודים תשע"ד:

  חלק א'
תוכנית לימודים - קורסי החובה
תיאורי קורסים מסלול פברואר 2014
קורסי בחירה משפטיים
סמינריונים
חטיבות
   
  חלק ב'
תקנון הלימודים
נספח תלמידים מצטיינים פקולטה למשפטים
תקנון שכר לימוד ותשלומים
תקנון משמעת
תקנון הספריה
כללים להתאמות לסטודנטיות בהיריון ובשמירת הריון, ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת
נוהל שירותים מיוחדים לסטודנטים המשרתים במילואים
חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז – 2007
תקנון למניעת הטרדה מינית

___________________________________________________________________

שנתון תשע"ג - תואר במשפטים

לנוחיותכם מפורטים בזאת קבצי השנתון לסטודנט לשנת הלימודים תשע"ג:

  חלק א'
תוכנית לימודים
קורסי בחירה משפטיים
סמינריונים
חטיבות
   
  חלק ב'

תקנון לימודים

תקנון הספריה
תקנון שכר לימוד ותשלומים
תקנון משמעת
כללים להתאמות לסטודנטיות בהיריון ובשמירת הריון, ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת
נוהל שירותים מיוחדים לסטודנטים המשרתים במילואים
חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז – 2007

___________________________________________________________________

שנתון תשע"ב - תואר במשפטים

לנוחיותכם מפורטים בזאת קבצי השנתון לסטודנט לשנת הלימודים תשע"ב

להורדת השנתון כולו לחצו כאן (5 MB)
  חלק א'
קורסי בחירה משפטיים
סמינריונים
לוח בחינות
  חלק ב'

תקנונים

  תוכנית פברואר 2012
תיאור המקצועות ומרכיבי הציון לתוכנית פברואר 2012

___________________________________________________________________

שנתון תשע"א - תואר במשפטים

לנוחיותכם מפורטים בזאת קבצי השנתון לסטודנט לשנת הלימודים תשע"א

להורדת השנתון כולו לחצו כאן (5 MB)
  חלק א'
תוכנית הלימודים
תיאור מקצועות הלימוד (5MB)

חטיבות התמחות

קורסי בחירה משפטיים
סמינריונים
לוח בחינות
  חלק ב'

תקנונים

  תוכנית פברואר 2011
תיאור המקצועות ומרכיבי הציון לתוכנית פברואר 2011

_________________________________________________________________

שנתון תש"ע - תואר במשפטים

לחיפוש קורס בשנתון תש"ע לחצו כאן
לנוחיותכם מפורטים בזאת קבצי השנתון לסטודנט לשנת הלימודים תש"ע

  חלק א'
תוכנית הלימודים
תיאור מקצועות הלימוד ותנאי קדם

חטיבות התמחות

קורסי בחירה משפטיים
סמינריונים
  חלק ב'

תקנונים

  פברואר 2010
ביבליוגרפיות ומרכיבי ציון לתוכנית פברואר 2010

___________________________________________________________________

שנתון תשס"ט
לשנתון תשס"ט לחצו כאן

פקולטה למשפטים