המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

סדנאות חוקרים בינלאומיות
מזה שש שנים מקיימת חטיבת זכויות האדם סדנאות חוקרים בינלאומיות, בהשתתפות החוקרים החשובים ביותר בישראל ובעולם בתחום זכויות האדם. הסדנאות התמקדו בשאלות יסוד בתחום זכויות האדם בישראל ובעולם, ובהן: רב תרבותיות ואיסור הפליה; דמוגרפיה וזכויות האדם; זכויות עובדים בעידן הגלובליזציה; זכויות, איזון ומידתיות; כוח פרטי וזכויות האדם; זכויות האדם והדדיות.
סדנאות החוקרים הבינלאומיות של חטיבת זכויות האדם הן האירוע האינטלקטואלי החשוב ביותר בארץ בתחום זכויות האדם, וזכו למוניטין אקדמי וליוקרה רבה בחוגים אקדמיים בעולם.

כניסה לאתרים של סדנאות החוקרים הבינלאומיות:

Human Rights and the Rights of Non-humans Global Constitutionalism and Human Rights Rights and Reciprocity  Public Religions, Private Communities  &  Human Rights Borders and Human Rights Human Rights and the Human Mind Borders and Human Rights Intergenerational Justice

 

פקולטה למשפטים