המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

ארגון בוגרים - הרשמה

ארגון הבוגרים יקיים על בסיס קבוע כנסים, ימי עיון, הנפקת ספר בוגרים, בנוסף יוקם פורום בוגרים אשר יהווה חוט מקשר בתחומים מקצועיים בין המכללה לבוגר/ת ובינם לבין עצמם. אנו רואים חשיבות רבה ביותר בשיתוף הפעולה מצידכם בהקמת תא בוגרים, כל עצה ו/או הערה תתקבל בברכה.
אנחנו מודים לכם על שיתוף הפעולה.

בעצם ההרשמה אני מסכים/ה לקבל הודעות מטעם ארגון הבוגרים.

>> להצטרפות לארגון הבוגרים
מספר תעודת זהות: מספר זהות
סיסמא: 4 ספרות אחרונות של מספר הזהות

 

המרכז האקדמי