המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

קורסי בחירה נלמדים החל משנה ב'. קורסים לבחירת הסטודנט מתוך רשימה מוצעת. לימודי הבחירה נועדו לאפשר לסטודנט לגוון את תוכנית לימודיו וללמוד נושאים המעניינים אותו במיוחד .

כמה נקודות בחירה צריך לעשות בתואר?
במהלך התואר יש ללמוד 20 נ"ז וסמינר שנתי אחד בשנה ג' בהיקף 6 נ"ז.

האם נקודות הסמינר נכללות במסגרת קורסי הבחירה?
נקודות הסמינר אינן נכללות במסגרת ספירת נקודות הבחירה.

איך אני נרשם לקורסי בחירה?
הרישום לקורסי הבחירה יעשה אך ורק דרך אתר האינטרנט. את מועד הרישום באינטרנט, "חלון הרישום",  ניתן לראות בתחנת המידע בתחילת ספטמבר. בעת "חלון הרישום" יש להיכנס לתחנת המידע לסטודנט ומשם לבצע את ההרשמה.

לכל סטודנט נקבע טווח של שעתיים לביצוע הרישום ("חלון רישום"). חשוב מאד להגיע לחלון הרישום מוכנים ועם חלופות, לוודא שהקורסים שבחרתם אינם חופפים לקורסים אחרים ושאתם עומדים בתנאי הקדם המפורטים מתחת לכל קורס בשנתון.

מצגת המדמה את תהליך ההרשמה נמצאת בכתובת: http://www.clb.ac.il/presentation

שימו לב! סטודנט שלא יסדיר שכ"ל יהיה חסום ולא יוכל להירשם לקורסי בחירה, אלא רק לאחר שיסדיר את כל שכר הלימוד.

כיצד נקבעים חלונות הרישום?
חלון הרישום ניתן באופן אקראי ע"י המערכת על פי הסדר הבא:  שנה ד' לאחריהם שנה ג' ולאחר מכן שנה ב'.

לכמה נקודות בחירה אני יכול להירשם?
שנה ב'  - בשלב ראשון תקבלו אפשרות להירשם עד ל-8  נ"ז בלבד.
שנה ג'  - בשלב ראשון תקבלו אפשרות להירשם עד ל-16  נ"ז  מצטבר בלבד.
שנה ד'  - בשלב ראשון תקבלו אפשרות להירשם עד ל-20  נ"ז מצטבר.

לאחר סיום כל חלונות הרישום, תתקיים הרשמה מאוחרת שתאפשר רישום, על בסיס מקום פנוי, לקורסים נוספים מעבר למכסה הראשונית (תצא הודעה בעניין).
בעת בחירת הקורסים יש לשים לב לקורסים שההרשמה אליהם היא לא דרך האתר, כגון קורסים מרוכזים באנגלית שהקבלה אליהם היא בהתאם לממוצע הציונים ועל פי החלטת דיקן וקורסים הכרוכים בראיון אישי כגון קליניקות כתבי עת וסדנאות (הודעות יפורסמו באתר).

במועד הרשמה זה רצוי להירשם גם לקורסים בסמסטר ב' וקיץ.

היכן אני רואה את רשימת קורסי הבחירה שקיימים?
רשימת קורסי הבחירה שמוצעים לסטודנטים בכל שנה מופיעים בשנתון שמתפרסם במהלך אוגוסט באתר המכללה: http://www.clb.ac.il/law/shnaton.htm

נכנסתי לבחור קורסים בזמן חלון הרישום ונתקלתי בבעיה טכנית. מה לעשות?
קודם כל לא להילחץ. יש לבצע ריענון מערכת:

תחנת מידע > רישום לקורסים > חפש קורס > למטה בתחתית העמוד יש ללחוץ על כפתור: רענון תוכנית לימודים.

*רק במידה ועדיין חלון הרישום אינו עובד יש לפנות למזכירות.

מהי רשימת המתנה?
במידה שקורס מלא יש להירשם לרשימות ההמתנה אך לא להישאר במצב שאתם רשומים לקורסים רק ברשימות ההמתנה.
לא ניתן להיכנס לקורס דרך פניה ישירה למרצה/מזכירות. 
ברגע שמתפנה מקום בקורס, נשלחת הודעה לאתר וניתן לסטודנט פרק זמן של 24 שעות לבצע את הרשמתו. במידה שלא יעשה כן ההרשמה עוברת לבא בתור. רשימות ההמתנה מתעדכנות במהלך כל היום ולכן מומלץ לבדוק מדי יום באתר אפילו כמה פעמים.

כל קורסי הבחירה שתכננתי לקחת תפוסים. מה עליי לעשות?
הרישום לקורסי בחירה הינו על בסיס מקום פנוי, לכן חשוב מאוד שתגיעו לחלון זמן מוכנים עם רשימה של מס' קורסי בחירה למקרה שלא יהיה מקום בקורס אליו תכננתם להירשם, שימו לב! אל תרשמו רק לרשימות המתנה כי רשימות הממתנה לא מבטיחות לכם מקום בקורס.

קורס בחירה שאני רוצה מתקיים באותו זמן של קורס חובה. מה עליי לעשות?
קורס חובה קודם תמיד לקורס בחירה. לא תתאפשר חפיפה בשום מקרה.
*הסטודנט יכול לבדוק מול המזכירות אפשרות להעביר את קורס החובה ליום אחר במידה ומתקיים שיעור מקביל במסלול אחר.

אני אקדמאי וקיבלתי פטור נקודות מקורסי בחירה. כמה נקודות קורסי בחירה עליי לעשות בתואר?
סה"כ נקודות הבחירה בתואר הינו 20 נ"ז.  אקדמאי שקיבל פטור יפחית פטור זה מהסך הנדרש.
לדוגמא: אקדמאי שקיבל פטור מ- 4 נ"ז בחירה, עדיין מחויב ב- 20 נ"ז בחירה, אך בפועל נדרש ממנו להשלים רק 16 נ"ז.
*בחלון הרישום הראשוני בשנה ב' יוגבל רק ל-4 נ"ז בחירה אולם יוכל לפנות למזכירות ולבקש לרשום אותו ל- 4 נ"ז נוספים.

מהי תקופת השינויים?
בתקופה זו הנך יכול/ה לעשות שינויים במערכת השעות וברישום לקורסים החל משעה 18:00 ועד 04:00 למחרת בבוקר. לאחר תקופה זו נקבעת מערכת השעות אליה הנך רשום. בדרך כלל תקופת השינויים מתבצעת בשבועיים הראשונים של כל סמסטר.
יש לעקוב אחר הפרסום המדויק הנושא בכל שנה.

לאחר סיום תקופת השינויים לא ניתן יהיה לעשות שינויים (הוספה או הורדה של קורסים).

*סטודנט שלא יבצע שינויים במערכת במסגרת מועדי השינויים יחויב בתשלום על אותם קורסים שיהיו רשומים לו במערכת השעות גם אם לא למד או השלים אותם בפועל, כמו כן, הקורס יישאר רשום בגיליון הציונים.

מהי חטיבת התמחות וכיצד נרשמים אליה?
ישנה אפשרות להירשם לאחת מתוך 3 חטיבות שונות  עפ"י העדפה אישית של הסטודנט: חטיבה לזכויות אדם, חטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה וחטיבה מסחרית.

*סטודנט שלא ישלים את החובות האקדמיים בחטיבה או לא יעמוד בדרישות כגון כנסים וציונים מינימליים בקורסים מסוימים עד סוף התואר לא יקבל תעודה על סיום חטיבה. הנחיות מפורטות לגבי דרישות כל חטיבה מופיעות בשנתון .

האם חובה  להשתייך לחטיבה?
אין חובה להשתייך לחטיבה.

מה ההבדל בין קליניקה לחטיבה?
חטיבת התמחות מאגדת בתוכה 12 נ"ז בחירה וסמינר שנתי מתחום ההתמחות שהסטודנט בוחר.

קליניקה הינה קורס מעשי שנתי בהיקף 6 נ"ז. קליניקות מסוימות משתייכות לחטיבות מסוימות, אך אין חובה להשתייך לחטיבה על מנת להגיש מועמדות לקליניקה.

* השתתפות בקליניקה הינה חובה רק לסטודנטים המשתייכים לחטיבת זכויות אדם.

מה קורה אם נרשמתי לקורס ולא עברתי אותו או לא ניגשתי לבחינה?
במידה וסטודנט ייקח קורס שהוא לא ייגש אליו, ייכשל בו, המרצה הדיח אותו על נוכחות וכיוצא בזה, יהיה על הסטודנט להירשם לקורס חלופי והדבר יהיה כרוך בתשלום נוסף.

מה קורה במידה ולמדתי קורסי בחירה מעל למכסה הנדרשת?
קורסי בחירה מעבר למכסה הנדרשת אשר פוגעים בממוצע הציונים של הסטודנט, יועברו לעודפים במעמד סגירת התואר ולא ישפיעו על הממוצע. 

שרותים לסטודנטים