המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

חברי אסיפה כללית 
האלוף (מיל) איתן בן אליהו, יו"ר
מר אסף אגמון
ניצב (בדימוס) ישראל אפרת
פרופ' איציק אשכנזי
רו"ח יונה בנדק
מר אברהם בן מלך
מר יצחק ברמן
תא"ל (מיל) אמנון גוריון
פרופ' יוסי דהאן
עו"ד מיכאל הרצברג
רו"ח אורלי זילברמן
אלוף (מיל) אלכס טל
מר צבי יקותיאל
השופט (בדימוס) רמי כהן
גב' אירינה נבזלין
עו"ד רונית סיטון-זלקינד
עו"ד דורית ענבר
מר אלון פנקס
מר שלום קיטל

חברי וועד מנהל
האלוף (מיל) איתן בן אליהו
ניצב (בדימוס) ישראל אפרת
פרופ' איציק אשכנזי
פרופ' יוסי דהאן
מר יחזקאל דסקל
רו"ח אורלי זילברמן
אלוף (מיל) אלכס טל
מר צבי יקותיאל
השופט (בדימוס) רמי כהן
מר שלום קיטל

 

המרכז האקדמי