המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

אקדמיה לחיים – פרויקט מחויבות חברתית

סטודנטים יקרים,
הנהלת הפקולטה למנהל עסקים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים מאמינה בערך ובחשיבות של עשייה חברתית ותרומה לקהילה בה אנו חיים. חשוב לנו שסטודנטים המעוניינים למלא בעתיד בהצלחה תפקידי ניהול  מעבר ללימוד תיאוריות וכלים מקצועיים יגלו גם רגישות חברתית, יכירו ויתרמו מעצמם ומיכולתם לאוכלוסיות חלשות.

לפיכך הוחלט להשיק החל משנת הלימודים תשע"ה פרויקט מעורבות חברתית ולהזמין סטודנטים שלנו ליטול בו חלק. החלטתנו עולה בקנה אחד עם המלצת המועצה להשכלה גבוהה לאפשר ביצוע פרויקט מחויבות אישית במסגרת לימודי התואר.

פרויקט זה מאפשר לכל סטודנט לבחור מתוך מגוון תחומי עשייה חברתית-קהילתית את התחום הקרוב לליבו, ובשעות הנוחות לו. הפקולטה למנהל עסקים יצרה קשר עם עיריית רמת גן ויחד גובשו מספר פרויקטים אפשריים להתנדבות: מתן שעורי עזר לילדי משפחות במצוקה (הורים מכורים לסמים, משפחות חד הוריות ועוד), סיוע לעיוורים וכבדי ראייה, עזרה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים (בעלי נכויות, פיגור שכלי) , מפגשים עם קשישים ועם אוכלוסיות שחוו משברים קשים בחייהם. ניתן, באישור מוקדם של הפקולטה, להציע תחומים וארגונים נוספים לביצוע הפרויקט.

חובות הסטודנט בקורס:
א .סך הכול 39 שעות התנדבות, כמתכונת קורס אקדמי.
ב. הגשת דו"ח קצר לסכום והערכת הפעילות החברתית. הדו"ח יוגש לדיקן ביה"ס, ויכלול   
    את הנושאים הבאים:
   * שם הארגון בו נעשה הפרויקט ומהות הפרויקט (מטרת הפעילות)
   * תיאור הפרויקט (מה בפועל עשה הסטודנט)
   *  לקחים מהפרויקט (אילו בעיות התעוררו תוך כדי הפעילות, מה עבד טוב ומה פחות
      טוב, המלצות לעתיד בתחום העשייה שבו היה מעורב הסטודנט)
* הערכת התרומה והערך המוסף של הפרויקט לסטודנט (עם מה אני יוצא, מה קיבלתי
   מהעשייה בה הייתי מעורב)     
ג. דיקן הפקולטה יקרא אישית את הדו"ח וישלח תגובה והערכה אישית לכל סטודנט שישתתף בפרויקט.

 באישור הדיקן, (ההתנדבות) הקורס יזכה את הסטודנט ב-3 נ"ז ,והציון שירשם עבור השתתפות בקורס זה יהיה "עבר".

לפרטים נוספים ובכל שאלה, ניתן לפנות לרכזת הפרויקט, מזכירת הפקולטה רותי פרחודניק בן בסט, בדוא"ל rutie@clb.ac.il ובטלפון 03-6000803, אשר תלווה אתכם לאורך הדרך.

אני משוכנע כי להתנסות ולחוויה המיוחדת, גם אם היא קצרה יחסית, ערך מוסף משמעתי הן לסטודנט והן לחברה.


אני מאחל לכולנו הצלחה בלימודים ועשייה פורייה,


פרופ' יורם מיתקי
דיקן הפקולטה למנהל עסקים

פקולטה למנהל עסקים