המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

תכנית הלימודים לתואר בחשבונאות תשע"ה

שנה א’
מתמטיקה א’ + ב’
מבוא לכלכלה - מיקרו + מאקרו
שיטות סטטיסטיות א’ + ב’
מכינה בחשבונאות
יסודות המשפט  א’
יישומי מחשב
יסודות החשבונאות א’ + ב’
אנגלית

שנה ב’
מבוא לשיווק
תמחיר וחשבונאות ניהולית
דיני תאגידים
מבוא למימון לחשבונאים
בעיות מדידה בחשבונאות א’ + ב’
מבוא למערכות מידע
חשבונאות ניהולית מתקדמת
דיני עבודה
דיני מיסים א’
יסודות ביקורת חשבונות
יסודות המשפט ב’

שנה ג’
טכנולוגיות מידע
מאזנים מאוחדים א’ + ב’
ביקורת חשבונות
דיני מיסים ב’
סוגיות נבחרות בחשבונאות (כולל ניתוח דוחות כספיים)
מיסוי מקרקעין
מע”מ ומיסים עקיפים
ביקורת מערכות מידע ממוחשבות
מיסוי בינלאומי
סמינר בחשבונאות ניהולית
סמינר בעיות נבחרות בחשבונאות
מערכות פיננסיות לחשבונאים

 

תואר בחשבונאות