המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

סגל מרצים חיצוני

שם המרצה דוא"ל
עו"ד רונן אבנר לשליחת מייל
ד"ר עופר ארבע לשליחת מייל
עו"ד הראל באראביק לשליחת מייל
מר חי בהלול לשליחת מייל
ד"ר עמוס ברנס לשליחת מייל
אמיתי טאוב לשליחת מייל
ד"ר גב' יבגניה גלדשטיין  לשליחת מייל
רו"ח יובל גרנות לשליחת מייל
רו"ח שלומי וינר לשליחת מייל
מר שי ליבוביץ  לשליחת מייל
גב' דניאל ליפשיץ  לשליחת מייל
עו"ד איתן פוגל לשליחת מייל
גב' מיכל קורן לשליחת מייל
איזדור פר עידו לשליחת מייל
ד"ר דניאל קינן לשליחת מייל
רו"ח חן שאשו לשליחת מייל
גב' קרין תגר לשליחת מייל

תואר בחשבונאות