המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

 

 

 

 

 
החשבונאות מספקת מידע כמותי,  פיננסי בעיקרו, על יחידות כלכליות כדי לסייע בקבלת החלטות פיננסיות. רואה החשבון המבקר מחווה את דעתו על הדוחות הכספיים של אותן יחידות כלכליות.

 

תואר ראשון בחשבונאות - ראש החוג

הביקוש לרואי חשבון גדל בשנים האחרונות בעקבות השינויים הכלכליים, הגלובליזציה, החקיקה החדשה בתחום הממשל התאגידי, המעבר לתקינה החשבונאית הבין-לאומית ועוד.

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים קיבל את הסמכה מהמועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) למענק תואר ראשון (B.A.) בחשבונאות. מטרתה המרכזית של התוכנית בחשבונאות, שנפתחה בשנת תשס"ט, היא להכין את הסטודנטים לקראת תפקידם כרואי חשבון על ידי מתן ידע וכלים בתחומי החשבונאות, הביקורת, המיסוי, המשפט והכלכלה. התוכנית מותאמת לתקינה החשבונאית הבין-לאומית החדשה.
עולם החשבונאות והביקורת עובר כיום מהפכה בעקבות המעבר לתקינה החשבונאית הבין-לאומית. אם בעבר החשבונאות התבססה בעיקר על עקרון העלות ההיסטורית, כיום אנו עוברים לרישום, מדידה ודיווח לפי ערכים כלכליים של שווי הוגן. זו חשבונאות חדשה ומאתגרת, הדורשת מרואה החשבון העתידי ידע והבנה מעמיקה בתחומים רבים יותר מבעבר וביניהם: כלכלה, מימון, מערכות מידע, משפט, ממשל תאגידי ואתיקה.

בראייה רחבה זו של מקצוע החשבונאות, פיתח המרכז האקדמי למשפט ולעסקים תוכנית שמצד אחד מכשירה את הסטודנטים לבחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון ומצד שני מעניקה להם כלים להצלחה בעולם הפיננסי הגלובלי. חלק מרואי החשבון פונה במהלך הקריירה לתפקידים כגון: חשבים, גזברים ומנהלי כספים וחלק פונה לשוק הפיננסי-בנקאי לתפקידים ניהוליים.
 
מגמה זו בשוק העבודה הובאה גם היא בחשבון בעת בניית התוכנית לחשבונאות ולכן מושם דגש על יישומים שונים מהעולם הפיננסי ועל הרחבת הידע הרלוונטי.
 
אנו בשלבים הסופיים לקבלת "פטורים" מחלק מהבחינות החיצוניות ממועצת רואי החשבון.
לאחר סיום התואר בחשבונאות, מתקיימת שנת ההשלמה. בסופה, ובכפוף לאישור מועצת רואי החשבון, יקבל הסטודנט פטור מ-13 מתוך 15 הבחינות של מועצת רואי חשבון בישראל, כפי שמקובל באוניברסיטאות. שנת ההשלמה תכין את הסטודנטים לשתי הבחינות הסופיות: חשבונאות פיננסית וביקורת.

רו"ח שלמה דאובר ורו"ח אלי פאר, מטובי המרצים ובעלי מומחיות מיוחדת במינה בהכנת הסטודנטים למבחני מועצת רואי החשבון, הצטרפו אלינו ומובילים את לימודי שנת ההשלמה (שנה ד').
 
ד"ר רימונה פלס
ראש החוג לחשבונאות

 

תואר בחשבונאות