המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

הפקולטה למנהל עסקים משיקה פרויקט מעורבות חברתית

הפקולטה למנהל עסקים רואה במעורבות חברתית ובתרומה לקהילה שליחות חשובה וזכות גדולה, ומאמינה כי חשוב  שסטודנטים המעוניינים למלא בעתיד משרות ניהוליות בארגונים יהיו מעורבים גם בעשייה חברתית.

החל משנת הלימודים תשע"ה יוזמנו הסטודנטים בפקולטה ליטול חלק בפרויקט המעורבות החברתית שבמסגרתו יוכלו להתנדב למגוון ארגונים ופעילויות בקרב אוכלוסיות חלשות.
פרויקט המעורבות החברתית יהיה בהיקף של 39 שעות (במהלך סמסטר אחד או שניים) ויזכה את משתתפיו ב-3 נקודות זכות. בתום הפרויקט יוגש דו"ח מסכם לדיקן הפקולטה שישלח מכתב הערכה אישי לכל סטודנט.

הפקולטה סכמה עם מחלקת הרווחה של עירית רמת גן על מספר פרויקטים להתנדבות וביניהם: מתן שעורי עזר לילדים ממשפחות מצוקה (הורים מתמכרים, הורים נכים, חד הוריות), סיוע לעיוורים ולכבדי ראייה, עזרה בתעסוקה שיקומית לאנשים בעלי צרכים מיוחדים, מפגשים עם קשישים ועם אוכלוסיות שחוו משברים בחיים כולל יוצאי שואה.

ריכוז הפרויקט ייעשה ע"י שרון רוזנבלום, מזכירת הפקולטה למנהל עסקים.
דוא"ל: sharonr@clb.ac.il 
טלפון: 03-6000803

המרכז האקדמי