המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מברך את תלמידי התכנית הדו-לשונית בפקולטה למשפטים שהחלו את לימודיהם השבועהמרכז האקדמי