המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים חתם בחודש שעבר הסכם שיתוף פעולה אקדמי עם אוניברסיטת ג'ינדל בהודו - 

O.P. Jindal Global University 


 

כחלק ממשלחת המועצה להשכלה גבוהה וביקור נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, בהודו.
ההסכמים דומים שנחתמו במהלך הביקור עם אוניברסיטאות מובילות נוספות בהודו, יאפשרו לסטודנטים הודים ללמוד אצלנו, ולסטודנטים שלנו ללמוד אצלם.
קול קורא בעניין התכניות הבינלאומית, יפורסם בקרוב.

בתמונה פרופ' משה כהן-אליה, נשיא המרכז האקדמי למשפט ולעסקים יחד עם פרופ' ראג' קומר, נשיא (VC) אוניברסיטת ג'ינדל כאשר ברקע הנשיא ריבלין.

המרכז האקדמי