המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

ביום 20 בנובמבר 2013 התקיים במרכז האקדמי כנס מרשים בנושא צדק מיסויי לכבוד השקת הסניף הישראלי של Tax Justice Network.

במסגרת הכנס, הסביר ראש TJN, אשר הגיע במיוחד מלונדון, על ההתפתחויות האחרונות בעולם בנושא צדק מיסויי וסגנית ראש רשות המסים הסבירה על הפעולות שרשות המסים נוקטת כדי להילחם בהון השחור. 

בחלק השני של הערב דיברה ח"כ זהבה גלאון על חשיבות הצעת החוק בנושא דיווח על פי מדינה, אשר נוסחה על ידי TJN ישראל והקליניקה לאחריות תאגידית במרכז האקדמי. היה מעניין לשמוע את הטיעונים שהעלתה כנגד הצעת החוק עו"ד טלי ירון אלדר, נציבת מס הכנסה לשעבר, וכן את הדרך שבה התמודדו ראש ארגון TJN וח"כ גלאון עם טיעונים אלה.  

המרכז האקדמי