המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

"איגוח – מהפכת המימון"
כנס האיגוח הראשון במרכז האקדמי למשפט ולעסקים


המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ערך את כנס האיגוח הראשון תחת הכותרת - "איגוח – מהפכת המימון". בכנס הוצג  דו"ח הביניים של הצוות לקידום האיגוח בישראל, על ידי יו"ר הצוות מיכאל קהן והתקיים דיון בהצעת החוק להסדרת עסקאות האיגוח.

בדיון  לקחו חלק ד"ר דב סולומון, יוזם הכנס, אשר התמקד בסוגיה האקוטית של סיווג עסקאות האיגוח כ-True Sale, פרופ' צבי אקשטיין, המשנה לנגיד בנק ישראל לשעבר, אשר ניתח את שוק האשראי בישראל והצביע על חשיבות האיגוח ודירוג האשראי, עו"ד שיראל גוטמן-עמירה, מנהלת מחלקת התאגידים ברשות ניירות ערך לשעבר, שעמדה על השלכות חקיקת האיגוח המוצעת על המערכת הבנקאית ופרופ' אסף חמדני שהרצה על היבטי שוק ההון של חקיקת האיגוח, בדגש על מערכת היחסים שבין הגופים המוסדיים לבין הבנקים.

הצעות הדוברים לא נפלו על "אוזניים ערלות" ובתום הכנס ציינו חברי ועדת האיגוח כי הערות הדוברים יבואו לידי ביטוי במסקנות הדו"ח הסופי ובחקיקה המוצעת. 
בכנס נכחו כ-150 עורכי דין, כלכלנים, בכירי המגזר הציבורי, פעילים בולטים בשוק ההון, נציגי המערכת הבנקאית, אנשי אקדמיה וסטודנטים מהמרכז. 

קצת על "איגוח"
בשנים האחרונות האיגוח הפך לכלי מימון מתקדם ופופולארי בשוק ההון בזירה הבינ"ל, אך על אף היותו כלי משוכלל הוא גם עלול להיות מסוכן אם לא עושים בו שימוש ראוי, לראיה פרשת אנרון והמשבר הכלכלי ב-2008 שהיה כרוך באיגוח משכנתאות.
ב-2014 יצא דו"ח הביניים של ועדת האיגוח בישראל במטרה לקדם את כניסת תחום האיגוח לשוק ההון הישראלי, וזאת לאחר בחינה ומענה לסיכונים הכרוכים בכך.

המרכז האקדמי