המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

תואר שני מוסמך במשפטים (.LL.M)

מטרת התכנית להכשיר בוגרים בעלי ידע משפטי לאתגרים של המאה העשרים ואחת. התואר השני במשפטים יעניק לבוגריו את ארגז הכלים ההכרחי לצורך התמודדות עם אתגרי המאה. הוא יאפשר לבעלי תואר ראשון במשפטים, המבקשים להעמיק ידע באשר לאופן שבו המשפט משפיע על חיי הפרט והכלל, להעמיק את ידיעותיהם ואת כישוריהם בתחום.

מסלולי התכנית
מסלול עיוני ("ללא תזה") או מסלול מחקרי ("עם תזה")
במסלול המחקרי יאפשר התואר השני ללומדים בו לפתח את יכולותיהם המחקריות ולכתוב עבודת תזה שיהיה בה משום תרומה משמעותית למחקר.

סטודנטים לתואר ראשון יוכלו להשתלב בלימודי התואר השני כבר במהלך לימודיהם. לבחירתם:

מסלול מואץ: תלמידי שנה ג', אשר ממוצע ציוני לימודיהם בתואר הראשון עד כה הוא מעל 90, יוכלו להתקבל כסטודנטים מן המניין לתואר השני במסלול המואץ.

מסלול צבירה: תלמידי שנה ב', ג', וד', יוכלו לצבור נקודות זכות לקראת התואר השני במהלך לימודיהם לתואר ראשון. הם יוכלו להתקבל כסטודנטים מן המניין לתואר שני בתנאי שממוצע ציוניהם לתואר הראשון יעמוד בסופו של דבר על 80 (בכפוף למכסת חריגים).

היקף התכנית
מסלול עיוני 32 נ"ז    I    מסלול מחקרי 28 נ"ז

משך הלימודים לתואר: ארבעה סמסטרים.

שכר הלימוד אוניברסיטאי

פקולטה למשפטים