המרכז האקדמי למשפט ולעסקיםתכנית לתלמידים מצטיינים

(Excellence in Global Lawyering (EGL

המאה העשרים ואחת היא מאה גלובלית. הפקולטה למשפטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, נאמנה לחזון של עריכת דין גלובלית, מציעה למועמדים מצטיינים מסגרת ייחודית לקידום במהלך לימודיהם לקראת התואר הראשון. התכנית מכשירה סטודנטים איכותיים לאתגרי הגלובליזציה בעולם המשפט. 
במסגרת התכנית, שהקבלה אליה היא על בסיס תחרותי, יוצעו לתלמידים מלגות כספיות מוגדלות; קורסי העשרה ומסגרות אקדמיות ייחודיות, לרבות בהרווארד, באוקספורד, בפריז, ובוינה, שתוכנם עוסק במשפט גלובלי ובינלאומי; חברות במערכת כתב עת בינלאומי מהיוקרתיים בעולם; והתמקצעות בהיבטים הקשורים למקצוע עריכת-הדין, כגון הופעה בתקשורת.
לכל תלמיד שיתקבל לתכנית יוצמד מרצה, חבר סגל, שילווה אותו באופן אישי במהלך לימודיו. בנוסף, לכל תלמיד אף תינתנה זכויות-יתר מינהליות, כגון עדיפות ברישום לקורסי בחירה.

מספר המקומות בתכנית: 15
20 תלמידים נוספים יוכלו להצטרף לתכנית בהתאם להישגיהם בסוף
שנה א’. 

הקבלה לתכנית:
על בסיס תחרותי, לפי ציוני הקבלה לפקולטה וראיון אישי.

פקולטה למשפטים