המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

כתבי עת לפי נושאים:

מינהל עסקים וחשבונאות
כתב עת "ביטחון סוציאלי" - מאמרים בטקסט מלא משנת 2003
רבעון לכלכלה: כתב העת של האגודה הישראלית לכלכלה - קיימים מאמרים בטקסט מלא משנת 2000
רבעון לבנקאות
רואה החשבון

The Marketing Review
Journal of International Marketing
Marketing Research: A Magazine of management and Applications

"התנהגות בעסקים" – כתב עת של מכללת נתניה  
 

משפט פלילי    
פלילים 
סניגור

חברה ורווחה
מעשי משפט – כתב עת למשפט ותיקון חברתי
חברה ורווחה
- מאמרים עיוניים העוסקים ברווחה חברתית, מדיניות וחקיקה חברתית
"סוציולוגיה ישראלית"-
כתב עת  לחקר החברה ישראלית
"ביטחון סוציאלי" – כתב עת בנושא רווחה וביטחון סוציאלי
"משפט נוסף" – כתב עת לענייני משפט וחברה
"תרבות דמוקרטית" – כתב עת בנושאים חברה ותרבות, שסעים חברתיים, שיח הזכויות, החברה הישראלית
"תיאוריה וביקורת"
- כתב-עת לעיון ביקורתי בחברה ובתרבות בישראל
 

דיני עבודה
"עבודה, חברה ומשפט"- הינו שנתון האגודה הישראלית למשפט העבודה וביטחון סוציאלי 
נטו פלוס: כתב העת לעבודה ולניהול משאבי אנוש


דיני משפחה
כתב העת
"משפחה במשפט" מכיל מאמרים מתחומי דעת (דיסציפלינות) שונים הנוגעים לדיני המשפחה (דיני זוגיות, דיני הורים וילדים ומשפחות חדשות).  מתקבלים מאמרים העוסקים ביחסי משפחה ומדינה, ההשקה בין דיני המשפחה לתחומי משפט אחרים (כגון דיני קניין, דיני עונשין, דיני נזיקין, ומשפט בין-לאומי) ועוד.
 

כתבי עת בנושאים משפטיים מגוונים
מאזני משפט  - כתב עת שפיט העוסק בנושאים מגוונים והיוצא לאור פעם בשנה
"עורך הדין" – כתב עת כולל מאמרים בתחומי משפט שונים וביטויים
"משפט וממשל"
דין ודברים -  כתב- עת משפטי בין-תחומי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. כתב-העת מתמקד בזיקות המגוונות שבין המשפט לתחומים שונים, ובוחן את יחסי הגומלין המורכבים בין המשפט לבין מדעים אחרים כגון מדעי הרוח ומדעי החברה
"סקירה משפטית"  -   יש גישה למאגר מאתר הספרייה וגישה מרחוק
 "קרית המשפט" - כתב העת מהווה כלי מחקרי-יישומי בנושאים אקטואליים העומדים על סדר יומה של החברה בישראל

"עלי משפט" – כ"ע שכולל מגוון רחב של נושאים משפטיים
"המשפט" – כ"ע למשפט העיוני והשימושי
"שערי משפט"
– כתב עת ללימודי משפט
"עיוני משפט"

"מחקרי משפט"

"הפרקליט"


מדיניות ציבורית

משפט וממשל
- כתב-עת משפטי-אקדמי המתמחה בתחומי המשפט הציבורי (במובן הרחב), ובנושאי מדיניות ציבורית מנקודת מבט רב-תחומית בכלל.
כתב עת אלקטרוני " הארת דין"
  
כתב עת עוסק בסיקור החידושים המשפטיים והצגתם לקהל הקוראים.


דיני חברות

"תשקיף" – כתב עת לענייני חברות
"תאגידים" – כתב עת משפטי לענייני תאגידים, ניירות ערך, הגבלים עסקיים


כתבי עת של  לשכת עורכי הדין
"דין ואומר"
"הלשכה"
"הגלימה"
"עט ואתיקה"


מקרקעין
"מקרקעין" – דו ירחון לענייני מקרקעין


רפואה
"רפואה ומשפט" -  כתב עת   המקבץ את מרבית הכתבים בתחום הרפואה והמשפט בשפה העברית.
http://medlaw.haifa.ac.il/departments/articlesindex.htm  - מפתח מאמרים לפי נושאים של כתב העת
"משפט רפואי וביו-אתיקה" – כתב עת  מתמקד בשני תחומים עיקריים - זכויות החולה והמטופל  ובהיבטים משפטיים והאתיים


זכויות אדם

"עדאלה" – כ"ע של המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל


מיסים
"הרבעון הישראלי למיסים

"מיסים" -  נמצא בטקסט מלא במאגרי הספרייה


צבא

משפט וצבא -  ביטאון המערכת המשפטית בצה"ל 
 

תקשורת
"העין השביעית"
– כתב עת בנושא תקשורת ועיתונות
 "דברים אחדים" -  כתב-עת לענייני תקשורת, תרבות וחברה

משפט עברי
"דיני ישראל" : שנתון למשפט עברי ולדיני משפחה בישראל 
"שנתון המשפט העברי"

פילוסופיה
תכלת
– כתב עת למחשבה ישראלית 

ספריה