המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

לוח מועדים וחופשות הפקולטה למשפטים  
לשנת הלימודים תשע"ח (2017/2018)
 
ימי הערכות (שנה א' בלבד) יום שני, כו' בתשרי עד יום חמישי, כה' בתשרי 16-19/10/2017
פתיחת שנת הלימודים יום ראשון, ב' בחשון 22/10/2017
הפנינג פתיחת שנה יום ראשון, ב' בחשון

22/10/2017
הלימודים יופסקו בין השעות 13:00-13:45

הלימודים יופסקו בין השעות 17:00-17:45
יום שני , ג' בחשון

23/10/2017
הלימודים יופסקו בין השעות 13:00-13:45

הלימודים יופסקו בין השעות 17:00-17:45
חופש חנוכה יום ראשון, כט' בכסלו 17/12/2017
סיום סמסטר א' יום ראשון, ה' בשבט 21/01/2018
פתיחת סמסטר ב' יום ראשון, ג' באדר 18/02/2018
חופש פורים יום חמישי, יד' באדר  01/03/2018
חופשת פסח יום ראשון ט' בניסן עד יום שישי, כא' בניסן (כולל) 25/03/2018-06/04/2018
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום רביעי, כו' בניסן 11/04/2018 (הלימודים יסתיימו בשעה 18:00)
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום חמישי, כז' בניסן 12/04/2018 (הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00)
טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל יום שלישי, ב' באייר 17/04/2018 (הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00)
ערב יום הזיכרון יום שלישי, ב' באייר 17/04/2018 (הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
יום הזיכרון ויום העצמאות ימים רביעי-חמישי, ג'-ד' באייר 18-19/04/2018
חופשת שבועות יום ראשון, ו' בסיון 20/05/2018
יום הסטודנט יקבע בהמשך - תפורסם הודעה נפרדת
ימי השלמה – לשיעורים שבוטלו בערב יום השואה (11/04/18), להשלמת  יום לימודים נוסף של יום חמישי והשלמות נוספות במידת הצורך (בימים אלו ילמדו רק שיעורי השלמה) ימים שני ו- שישי, כא' ו- כה' בסיון 04,08/06/2018
יום השלמה לערב יום הזיכרון – ביום זה יתקיימו לימודים החל מהשעה 16:00 יום שלישי, כב' בסיון 05/06/2018
סיום סמסטר ב' יקבע בהמשך 07/06/2018
טקס הענקת תארים יום שלישי, ו' בתמוז 19/06/2018
פתיחת סמסטר קיץ תואר ראשון יום ראשון, כה' בתמוז 08/07/2018
פתיחת סמסטר קיץ
תואר שני בלימודי משפט
יום ראשון, יח' בתמוז 01/07/2018
צום תשעה באב יום ראשון, י' באב 22/07/2018
סיום סמסטר קיץ תואר ראשון יום שישי, כז' באלול 07/09/2018
סיום סמסטר קיץ
תואר שני בלימודי משפט
יום שישי, יב' בתשרי 21/09/2018
פתיחת שנת הלימודים תשע"ט יום ראשון, ה' בחשון 14/10/2018
 
לוח מועדים וחופשות הפקולטה למנהל עסקים
לשנת הלימודים תשע"ח (2017/2018)
 
ימי הערכות (שנה א' בלבד) יום שני, כו' בתשרי עד יום חמישי, כה' בתשרי 16-19/10/2017
פתיחת שנת הלימודים יום ראשון, ב' בחשון 22/10/2017
הפנינג פתיחת שנה יום ראשון, ב' בחשון

22/10/2017
הלימודים יופסקו בין השעות 13:00-13:45

הלימודים יופסקו בין השעות 17:00-17:45
יום שני , ג' בחשון

23/10/2017
הלימודים יופסקו בין השעות 13:00-13:45

הלימודים יופסקו בין השעות 17:00-17:45
חופש חנוכה יום ראשון, כט' בכסלו 17/12/2017
סיום סמסטר א' יום ראשון, ה' בשבט 21/01/2018
פתיחת סמסטר ב' יום ראשון, ג' באדר 18/02/2018
חופש פורים יום חמישי, יד' באדר  01/03/2018
חופשת פסח יום ראשון ט' בניסן עד יום שישי, כא' בניסן (כולל) 25/03/2018-06/04/2018
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום רביעי, כו' בניסן 11/04/2018
(הלימודים יסתיימו בשעה 18:00)
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום חמישי, כז' בניסן 12/04/2018
(הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00)
טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל יום שלישי, ב' באייר 17/04/2018
(הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00)
ערב יום הזיכרון יום שלישי, ב' באייר 17/04/2018
(הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
יום הזיכרון ויום העצמאות ימים רביעי-חמישי,
ג'-ד' באייר
18-19/04/2018
חופשת שבועות יום ראשון, ו' בסיון 20/05/2018
יום הסטודנט יקבע בהמשך - תפורסם הודעה נפרדת
ימי השלמה – לשיעורים שבוטלו בערב יום השואה (11/04/18), להשלמת  יום לימודים נוסף של יום חמישי והשלמות נוספות במידת הצורך (בימים אלו ילמדו רק שיעורי השלמה) ימים שני ו- שישי, כא' ו- כה' בסיון 04,08/06/2018
יום השלמה לערב יום הזיכרון – ביום זה יתקיימו לימודים החל מהשעה 16:00 יום שלישי, כב' בסיון 05/06/2018
סיום סמסטר ב' יום חמישי, כד' בסיון 07/06/2018
טקס הענקת תארים יום שלישי, ו' בתמוז 19/06/2018
פתיחת סמסטר קיץ מסלולי ערב מנהל עסקים יום ראשון, יח' בתמוז 01/07/2018
פתיחת סמסטר קיץ מסלולי יום מנהל עסקים + חשבונאות יום ראשון, כה' בתמוז 08/07/2018
צום תשעה באב יום ראשון, י' באב 22/07/2018
סיום סמסטר קיץ מסלולי יום מנהל עסקים + חשבונאות יום שישי, כז' באלול 07/09/2018
סיום סמסטר קיץ מסלולי ערב מנהל עסקים יום שישי, יב' בתשרי 21/09/2018
פתיחת שנת הלימודים תשע"ט יום ראשון, ה' בחשון 14/10/2018

שרותים לסטודנטים